– Trenger tryggere og renere mat

– Regjeringen må stanse Mattilsynets forslag om å tillate økte menger miljøgifter i norsk mat, sier Guri Melby, leder i Venstres programkomité. – Matpolitikken må styres etter miljø- og trygghetshensyn, ikke etter særinteresser innenfor matsektoren.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Mat, frukt, grønt, jordbær

Forbrukerrådet og flere miljøorganisasjoner har protestert mot Mattilsynets forslag om å øke grenseverdier av 22 kjemisk-syntetiske sprøytemidler. Et av stoffene er glyfosat, som flere forskere frykter kan være kreftfremkallende.

– Vi trenger et tydeligere regelverk om miljøgifter som sikrer at maten vi spiser er både trygg og ren, sier Melby. – Da må vi legge føre-var-prinsippet til grunn. Det betyr at vi må være helt sikre på at kjemikalier og tilsetningsstoffer i norsk mat er trygge for forbrukernee. Det krever også en økt forskningsinnsats i matsektoren.

 Guri Melby

Guri Melby
Foto: Helene Skulstad

Melby vil forby de farligste helse- og miljøgiftige stoffene, samt hormonforstyrrende stoffer som ftalater og flere typer parabener. – Samtidig må forbrukerinformasjonen bedres, sier hun. – I dag har vi merkeordninger for økologisk mat, men også mat som er modifisert eller tilsatt stoffer må merkes på en synlig måte. Da kan hver og en av oss velge både sunt og miljøvennlig når vi fyller handlekurven.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**