BU-gruppemøte og styremøte i Vestre Aker Venstre

Mandag 29. oktober kl 19 — 21 Sted: Bydelsadmin (tidligere FO-bygget)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Vestre Aker Venstre
Tidspunkt: Mandag 29. oktober kl 19 — 21
Sted: Bydelsadmin (tidligere FO-bygget) rom Bogstad, midtre inngang, 3. etasje
Adresse: Sørkedalsveien 150A (hvis noen kjører bil: husk p-avgift)

BU-gruppemøte kl. 19-20

Saker:
1. Godkjenning innkalling og dagsorden
2. Sakskart BU Se BU-møteplan og innkalling BU-møte tor. 1/11 kl 17.00
3. Innspill ledige verv skole, barnehave
4. Mediekontakt, medieutspill fra Venstres medlemmer i komiteene BMS, HS, BUK
5. Info fra bydelsbusjettseminar 18/10-19/10
6. Info fra Terje fra paneldebatt Seniorsaken 19710
7. Evt.

Terje Bjøro
Leder BU-gruppen Vestre Aker Venstre

Styremøte mandag 29.10 kl. 20 – 21.

1. Godkjenning innkalling og dagsorden.
2. Trafikksikkerhet Vinderen og omegn v/ Finn Reinholt
Presentasjon og beslutning om videre fremgangsmåte.
3. Endringsforslag til programutkast v/ Hans Kristian Voldstad
– Ref. endringsforslag tidligere sendt til styret i Oslo Venstre
– Evnt nye endringsforslag.
4. Nominasjonsmøtet for Oslo Venstre 17. november
– Tilleggsvalg av delegater, jfr styrefullmakt gitt av årsmøtet i VAV.
5. Eventuelt

Hans Kristian Voldstad
Leder Vestre Aker Venstre

Gi gjerne beskjed til Hans Kristian (Mobil: 907 75 807 E-post: [email protected]) om du kommer.

Velkommen!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**