Venstre vil sikre godt vedlikehold av kommunens eiendommer

Å ikke vedlikeholde er som å tisse i buksa når det er kaldt, sier Venstres Line Stokholm.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Frogn formannskap vedtok 19.10.2012 å skille ut boligdriften i et eget budsjett. Line Stokholm talte varmt for dette forslaget.

Line Stokholm

Foto: Ivar Ruud Eide

-Som arkitekt vet jeg at enhver bygning har et vedlikeholdsbehov. Hvis man ser bort fra det behovet får man over tid en svært ulønnsom eiemåte, sier Stokholm til Amta.

Frogn kommune har i en årrekke brukt eiendomsdriften til å finansiere andre gode formål. Vedlikeholdsetterslepet er blitt så dårlig at noen kommunale boliger må rives og bygges opp på nytt.

-Venstre ønsker et langsiktig og bærekraftig perspektiv på kommunens eiendomsforvaltning, sier Stokholm, vi ser langsiktig på saken. Dette vil nok svi litt i begynnelsen, men på lengre sikt er det klart best økonomi i å sette av penger til vedlikehold av bygninger.

Line Stokholm sier at Venstre også er åpne for å skille ut hele eiendomsdriften til kommunen i et eget selskap.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**