Bergen er en klimasinke

Tina Åsgård skrev i BT 21. oktober om hvordan flertallet i bystyret i Bergen ikke bryr seg om klima og miljø. Åsgård har rett i at flertallet ikke gjør det. SV bommer derimot når de plasserer Venstre blant klimaskeptikerne.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

 - Vi må bruke mer tid på å bygge hverandre opp, og mindre på å trekke hverandre ned, sier Julie Andersland.

– Vi må bruke mer tid på å bygge hverandre opp, og mindre på å trekke hverandre ned, sier Julie Andersland.
Foto: Mathias Fischer

Det er ingen tvil om at Bergen og Norge er en klimasinke. Verken det konservative byrådet eller den rødgrønne regjeringen tar miljøpolitikk på alvor. Flertallet både lokalt og nasjonalt mangler forståelse for klimaproblemene. Derfor synes jeg det er trist at SV i Bergen angriper Venstre for å stemme for en del av nye, fergefrie E39, nemlig veien mellom Bergen og Os. SV lokalt sier riktignok nei til fergefri vei, men SV i regjering holder på å gjennomføre nettopp det samme.

Åsgård kritiserer samtidig Venstre for å støtte utvidelsen av Flesland med ny og større terminal. Også denne saken illustrerer at SV av og til er mer interessert i symbolpolitikk lokalt enn gjennomslag for praktisk klimapolitikk nasjonalt. Venstre har sagt at vi kan støtte ny terminal på Flesland hvis – og bare hvis – det lages et klimaregnskap og at økninger i utslipp kompenseres med tilsvarende kutt et annet sted i Bergen. Både de rødgrønne og de konservative stemte mot dette forslaget; byrådet sier ja til fly uansett konsekvensene, SV sier nei til økt kapasitet på Flesland enten det er skadelig for klimaet eller ikke.

Stort engasjement – lite samarbeid
Jeg tviler ikke på at SV har et stort engasjement for klima og miljø. Derfor blir jeg litt skuffet når Tina Åsgård tviler på mitt eget engasjement. SVs svakhet har vist seg å være en manglende gjennomføringsevne. Da er det lite konstruktivt å skylde på andre. Når Bergen og Norge ligger langt bak målene i klimapolitikken, spiller det liten rolle om skylden ligger hos Høyre som ikke vil, eller SV som ikke får det til.

 Med mer støtte til Venstres forslag om klimakrav til Flesland, hadde forslaget kanskje hatt større sjanse.

Med mer støtte til Venstres forslag om klimakrav til Flesland, hadde forslaget kanskje hatt større sjanse.
Foto: Luth

Likevel er det liten tvil om at vi miljøpolitikere — SVere som Venstrefolk — er for gode til å skylde på hverandre, og for dårlige til å gi hverandre skryt. Om vi er uenige i enkeltsaker, er det likevel ikke grunn til å henge hverandre ut. Bergen og Norge har behov for en løsningsorientert klimapolitikk, hvor vi som vet vi har de beste argumentene kan stå sammen og få gjennomslag hos våre respektive samarbeidspartnere. I bystyret i Bergen har det etter hvert dukket opp en rekke partier som er opptatt av klima og miljø. Vi må bruke mer tid på å bygge hverandre opp, og mindre på å trekke hverandre ned.

Julie Andersland
Venstre

Innlegget sto på trykk i Bergens Tidende onsdag 24. oktober.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**