Forenkling i Spørretimen

Forenklingsarbeidet har så langt ført til at revisjonsplikten for små selskaper er fjernet, og at kravet til aksjeselskaper i nystartede aksjeselskaper er redusert

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


I tillegg er det innført elektronisk registrering av nye selskaper, elektronisk faktura og forenkling i bokføringslov og verdipapirlov.

NHO har i den senere tid vært skeptiske til om Regjeringen vil nå sine mål om fem milliarder kroner i forenkling i inneværende stortingsperiode. Borghild Tenden tok derfor opp dette med næringsministeren i Stortingets spørretime i dag.

Borghild Tenden

Foto: Venstre

– Alt dette er bra og noe Venstre har jobbet for lenge. Både NHO og Bedriftsforbundet mener imidlertid at regjeringen mangler en helhetlig strategi. Kan statsråden forstå denne kritikken?, spurte Borgild Tenden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**