Venstre vil bedre fordelingen av barnetrygd

Barnetrydgen har mistet sitt formål, skriver Margrethe Motzfeldt

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Margrethe Motzfeldt

Foto: Pål Rognstad

Målt siden 2004 har utbetalt barnetrygd hatt en nedgang på nær 10 prosent. Barnetrygdens omfordelende effekter derfor blitt kraftig svekket.

Formålet til barnetrygden er at den skal dekke utgifter til forsørgelse av barn. Nær halvparten av norske foreldre sparer hele eller deler av barnetrygden. Dette viser at mange barnefamilier evner å gi barna grunnleggende behov uten den statlige økonomiske støtten. Venstre vil derfor øke satsen for lavinntektsmottakere og senke den for familier med høyere inntekt. Venstre mener at en differensiert barnetrygd vil være med på å gjøre barnetrygden mer målrettet, og dermed stå mer i tråd med det opprinnelige formål.

Margrethe Motzfeldt
Sarpsborg Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**