Ny giv?

Harstad kommunestyre vedtok i dag å melde seg på satsninga Ny giv, og pilotprosjekt med intensivopplæring av de 10 % dårligste i 10.klasse.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Maria Serafia Fjellstad

Foto: Harstad Tidende

Som et ledd i regjeringens satsning for å redusere frafall i videregående skole satses det på et prosjekt med intensivopplæring av de 10% svakeste elevene – med 6t ekstraundervisning per uke siste halvår i grunnskolen hvor fokuset er grunnleggende ferdigheter som lesing, skriving og regning.

Venstre støtter klart opp om intensjonen i satsningen, og ser gjerne at Harstad er med i pilotprosjektet, uttalte Venstres gruppeleder Maria Serafia Fjellstad i sitt innlegg idag; men framholdt samtidig at det aller viktigste må være et gjennomgående fokus på en god skole gjennom alle de ti årene, og ikke bare siste halvår. Dersom tiltaket skal ha effekt, må det være en klar sammenheng mellom grunnleggende ferdigheter og frafall – og tida vil vise om den sammenhengen er der. Det er synd at vi må satse på brannslokking og intensivopphold; når det er forebygging som i det lange løp har den største effekten.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**