– Tid for å avvikle pelsdyrnæringen

Onsdag kveld ble det nok en gang avslørt at pelsdyrnæringen ikke har klart å rydde opp i egne rekker, og at dyrevelferden for pelsdyr er under enhver kritikk. – Det er på tide å avvikle pelsdyrnæringen, sier Venstres Guri Melby.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


NRK publiserte onsdag nye bilder og videoer som viser utbredt mislighold av dyrevelferden på enda flere pelsdyrfarmer. Det er ikke første gang slike forhold blir avslørt, og det er heller ikke første gang pelsdyrnæringen lover bot og bedring. Mattilsynet er i ferd med å undersøke forholdene.

 Guri Melby vil avvikle pelsdyrbransjen.

Guri Melby vil avvikle pelsdyrbransjen.
Foto: Anne Solsvik

Styrt avvikling av pelsdyrnæringen
– Nå har bransjen hatt mange nok sjanser, sier Guri Melby. – I 2002 gav daværende landbruksminister Lars Sponheim pelsdyrnæringen ti år på å forbedre forholdene, men fortsatt er forholdene uholdbare. Det holder ikke lenger å si at dette “bare er enkelttilfeller”. Når enkelttilfellene blir så mange, er det systemet og bransjen som er problemet.

Les også: 17.03.201: Elvestuen vil ha styrt avvikling av pelsdyrbransjen

Melby vil avvikle pelsdyrnæringen i Norge. – Jeg har tro på at vi kan få med oss de andre borgerlige partiene på å fjerne tilskuddene til næringen, og det vil i praksis bety avvikling. Erfaringer fra andre land har vist oss at det ikke går an å kombinere tilstrekkelig dyrevelferd og lønnsomhet i pelsdyrnæringen.

Skuffet over Regjeringen
– Senterpartiet og regjeringen har sviktet dyrene de siste syv årene de har styrt landbrukspolitikken. Dette ser vi i flere saker, også i saken om sirkusdyr der landbruksministeren blankt avviste faglige innspill for å beskytte en enkeltnæring, sier Melby. Hun er særlig skuffet over at regjeringspartnerne SV og Ap lar Senterpartiet blokkere for en bedre dyrevelferdspolitikk.

– Dyr har en egenverdi. Det skal vi ta på alvor, og vi må innskrenke bruken av dyr til underholdning og forfengelighet, sier Melby. Venstres programkomité vil blant annet innføre en standard merkeordning for varer slik at forbrukere kan velge produkter utfra dyrevelferd, avvikle pelsdyrhold og forby ville dyr på sirkus, sier Guri Melby

Kritisk til Mattilsynet
Melby peker også på at Mattilsynet til stadighet blir tatt på sengen av disse avsløringene. – Jeg mener det er grunn til å stille spørsmålstegn ved hvor god idé det er at Mattilsynet har ansvar for tilsynet med dyrevelferden. De viser ikke at de evner å prioritere disse sakene høyt nok, sier hun.

Melby er også leder for Venstres programkomité, og viser til at komiteen har foreslått å fjerne dyrevelferd fra Mattilsynets mandat, og å vurdere å opprette et nytt dyrevernstilsyn.

Les også: 12.02.2010: Venstre arrangerte minihøring om dyrevelferd i Stortinget

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**