Forslag til endringar i programutkastet

Mandag 22. oktober bestemte medlemsmøtet til Bø Venstre at vi ville foreslå følgjande endringar til Venstre sitt programutkast:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


– Ikkje fjerne heile formueskatten, men redusere den. Ikkje formueskatt på arbeidande kapital.
– Ikkje fjerne tax free.
– Ikkje innføre narkotikapolitikk etter modell frå Portugal.
– Jobbe for eit forbod mot surrogati internasjonalt
– Legge ned fylkeskommunen og etablere større og sterkare kommunar
– Ingen EU debatt nå
– Andre enn det offentlege kan utføre arkeologiske utgravingar
– Kommunar må ha ansatte med eit spesielt ansvar for miljø. Den ansatte må ha ei utdanning som ivaretar eit slikt ansvarsområde.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**