Jan Fjellstad åpnet rehabiliteringsseminar

I anledning rehabiliteringsuka arrangerte igår Harstad kommune sammen med rehabiliteringsavdelingen ved UNN Harstad et seminar om rehabilitering og habilitering; med temaet Hverdagsrehabilitering. Varaordfører Jan Fjellstad åpnet seminaret.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Hverdagsrehabilitering er et forholdsvis nytt begrep; som omhandler rehabilitering ute i hjemmene der folk bor; tidsavgrenset, tverrfaglig – med mer intensitet i starten. Målsetningen er at folk skal kunne bo hjemme og være selvstendig lenger – og som varaordfører også nevnte i sin åpning; en positiv bieffekt kan være bedret kommuneøkonomi. Også Venstres andre representant i kommunestyret, Maria Serafia Fjellstad, deltok på seminaret som medlem av kommunens Helse- og omsorgsutvalg.

Bodø kommune, ved Åse Bente Mikkelsborg, la fram sin innføring av hverdagsrehabilitering i tråd med Fredricia-modellen – om hvordan de med forholdsvis små ressurser fikk startet opp et pilotprosjekt i initielt en hjemmesykepleieregion – hvor man nå etter 5 mnd så store resultater hos de eldre som hadde tatt del i prosjektet. [link#http://www.an.no/nyheter/article6300732.ece]

Venstre ønsker å flytte tjenester så nært borgeren som mulig, og Venstre ønsker å gi den enkelte en mulighet til å ta ansvar for egen helse – hverdagsrehabilitering er en åpenbar del av dette. Venstre mener hverdagsrehabilitering er et viktig satsningsområde framover, og håper også Harstad kommune kan ta opp og se på muligheten for innføring av dette her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**