Innlegg: Dårlig forslag for barn og foreldre

Kristiansand Venstres leder, Jan Kenneth Stavenes, skriver i Fædrelandsvennen, lørdag 27. oktober, om regjeringens nye forslag til samværsnekt. – Vi trenger lovgiving som både verner barn mot vold og mot foreldre som i noen få tilfeller er villige til å bruke alle midler i kampen om barna, skriver Stavenes.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Jan Kenneth Stavenes Kristiansand

Barn har behov for et sterkt vern mot overgrep. Regjeringen foreslår i at foreldre skal kunne nekte den andre parten samvær ved “reell frykt” for overgrep. Dessverre er dette en dårlig løsning for både barn og foreldre, da en slik ordning også kan misbrukes. Venstre vil i stedet innføre en ordning der rettsvesenet må avgi kjennelse innen 24 timer når det er frykt for vold eller overgrep.

Tanken bak forslaget fra regjeringen er god, da barns rettssikkerhet i dag er for svak ved fare for overgrep. Problemet er at i ytterste konsekvens kan en forelder som er part i en strid misbruke endringen i en kamp om barna, ved å påberope seg “reell frykt” for hva den andre forelderen kan gjøre. Det er heller ikke til beste for barna. Vi trenger lovgiving som både verner barn mot vold og mot foreldre som i noen få tilfeller er villige til å bruke alle midler i kampen om barna.

Problemet i dag er ofte at det tar for lang tid å få satt i verk tiltak ved fare for vold eller overgrep mot barn. Venstreleder Trine Skei Grande har i stedet foreslått at domstolene skal ha en lovfestet plikt til å komme med en avgjørelse i slike saker innen 24 timer når det er fare for at barnet utsettes for vold. Det er en konkret løsning på problemet som ivaretar barnas rettssikkerhet.

Innlegget kan leses og diskuteres på Fædrelandsvennens nettsider.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**