Næromsorg Sør på besøk

I dag har det private barnevernstiltaket Næromsorg Sør gjestet Venstres gruppemøte. Lena Braathen presenterte bedriften hun var med å starte opp i 1999. I dag har hun ca. 25 ansatte, og arbeider i mange kommuner på Sørlandet. – Vi går inn i hjemmet og jobber med foreldre og barn der de er, sa Braathen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


– Vi vil forebygge og stoppe negativ utviklings hos ungdommene og barna, ved å sette fokus på deres livssituasjon og hjelpe de foresatte til å stå støtt som de viktigste voksne i ungdommene og barna sine liv, sa Lena Braathen, da hun besøkte Venstres gruppemøte.

Næromsorg Sør benytter flere metoder og fremgangsmåter:

– Grunnstammen vår er at vi er løsningsorienterte, ressursorienterte og prosessorienterte. Vi hjelper familiene til å tråkke ut av lidelseshistoriene de lever i.

 Daglig leder i Næromsorg Sør, Lena Braathen

Daglig leder i Næromsorg Sør, Lena Braathen

Slik presenterer Næromsorg Sør seg på sine egne nettsider:

Næromsorg Sør er en privat bedrift som arbeider med jenter og gutter med rus-, psykiatri- eller atferdsproblemer. Ungdommen er i hovedsak i alderen 13 til 18 år, men jobber gjerne med yngre barn. Tidlig involvering er bra. Barnevernstiltaket er døgnbasert og kan være et alternativ til institusjonsplassering eller til et hjemmebasert tiltak. Vi arbeider parallelt med ungdommene og foresatte i deres nærmiljø. En miljøterapeut har ansvar for familieoppfølging, mens en annen følger opp jentene/guttene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**