Endelig delegatberegning til Akershus Venstres nominasjonsmøte

Akershus Venstre nominasjonsmøte avholdes 8. november på Galleriet i Oslo. Antall delegater på møtet beregnes ut fra antall betalende medlemmer og antall stemmer ved siste stortingsvalg. Her er den endelige oversikten over hvor mange utsendinger lokallagene har.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


En foreløpig beregning over antall utsendinger ble laget med utgangspunkt i antall betalende medlemmer 28.09.2012.

Her er den endelige beregningn av delegater til nominasjonsmøtet:

Beregning av delegater til Akershus Venstre nominasjonsmøte 2012

Last ned delegatberegningen som pdf. her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**