Behov for endringer på Jåsund

Venstre stilte i går spørsmål om hvorvidt man burde inkludere reguleringsplanene for Jåsund i den nye kommunale planstrategien som kommunestyret skulle vedta.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Nora A. Nilsen viste til rådmannens uttalelser da budsjettet ble presentert tidligere i uken. Der fastslo rådmannen at ytterligere utredninger var påkrevd før man åpnet for de siste delfeltene på Jåsund. Nilsen viste bekymring knyttet til manglende tiltak mot stormflo i Krabbevik-området, med tilhørende konsekvenser for det berørte området av flatereguleringsplanen for Jåsund.

Hun fikk bekreftet fra administrasjonen om at dette var en sak som kommuneplankomiteen kunne behandle uten at den spesifikt var lagt inn i den nye kommunale planstrategien. For Venstre er det viktig å sikre gode utbyggingsområder på Jåsund. Det må tilrettelegges for at det i områder nær traseen for høyverdig kollektivtrafikk, bør legges opp til at det kan bygges tettere og gi plass til flere beboere enn på områder som vil ligge lenger fra traseen.

Nora Nilsen, Sola, Rogaland

Foto: Joachim Steinbru

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**