Bybaneflertall i kommunestyret

Venstre utgjorde noen av de 31 kommunestyrerepresentantene som stemte for bybane i torsdagens kommunestyre. Anja Berggård Endresen (V) pekte på at når noe går godt, sier man at det går på skinner. Man bruker ikke begrepet “det går på busway” for å illustrere en god prosess.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Bybane er den skinnegående løsningen som Venstre foretrekker som fremtidig valg av transportsystem på Jæren. I sin argumentasjon fremhevet representant Endresen hele 26 argumenter for at bybane er det løsningen som det bør sluttes opp om. Den er arealeffektiv, pålitelig, miljøvennlig og setter oss best i stand til å videreutvikle byene og regionen vår.

Anja Berggård Endresen. LNP Stavanger 17.03.2012

Foto: Kenneth Gjesdal

Når Sola og Stavanger nå er kommet på banen og gir sin støtte til at bybane til flyplassen skal inkluderes i den første utbyggingsfasen, er det nok et argument som styrker vår overbevisning om at det bør etableres bybane som langsiktig kollektivløsning.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**