Mandagsmøte 5. november

Velkommen til mandagsmøte. Skolestrukturen i Justvikområdet skal behandles i ukens møte i oppvekststyret, og vi får besøk fra skolene i området. I tillegg til oppvekststyret drøfter vi saker til både formannskapet og byutviklingsstyret. Vel møtt i Kongensgate 34, kl. 18.30.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Saker til oppvekststyret:
– Skolestrukturen i Justvikområdet (NB: besøk fra skolene i området kl. 18.45)
– Handlingsplan for Den kulturelle skolesekken i Kristiansand kommune 2012-2016
– Rådmannens forslag til handlingsprogram – sektorprogram. Oppvekst

Saker til formannskapet:
– Høringsuttalelse. Forslag til endringer i Barneloven
– Universitetsbyen Kristiansand — Handlingsplan 2012 – 2015

Saker til byutviklingsstyret:
– Rådmannens forslag til handlingsprogram – sektorprogram. Teknisk
– Arbeidsplan vei og veilys 2013
– Arbeidsplan vann og avløp 2013
– Søknad om havbeite for hummer
– Kvartal 46. Detaljplan. Prinsippavklaring
– Andre saker?

Vi jobber nå fortløpende med forslag til budsjett for 2013 og handlingsprogram for de neste fire årene. Venstre skal, i likhet med de andre partiene, legge frem sitt alternative forslag før den endelige behandlingen i bystyret i desember. Rådmannens forslag og alle tilhørende dokumenter finner du på kommunens nettsider.

• Les også: Rådmannens budsjettforslag lagt frem

Vel møtt kl. 18.30. Møtet er åpent for alle!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**