Ferjefri E39

Møre og Romsdal Venstre meiner det må satsast maksimalt på å gjere E39 til ein ferjefri hovudveg mellom dei ulike områda av Vestlandet, og samtidig legge til rette for timeekspress på strekninga Stavanger — Trondheim.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Tau ferge Stavanger

Foto: SL

– E39 er og vil vere hovudferdselsåra mellom Kristiansand og Trondheim gjennom alle Vestlandsfylka, skriver Venstres fylkeslag i Møre og Romsdal i en uttalelse. For alle Vestlandfylka vil dette vere samferdselssak nummer ein dei komande åra. Ei vidare utvikling av denne særs viktige delen av landet vårt er heilt avhengig av eit godt utbygd vegnett.

– Ein fullgod og framtidsretta E39 må i hovudsak finansierast ved statlege midlar.Møre og Romsdal Venstre krev at arbeidet med planlegging, finansiering og gjennomføring vert forsert og høgt prioritert, avslutter fylkeslaget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**