Vindkraft til havs. Mulig energieventyr for Norge

Norge skulle bli verdensledende på vindkraft til havs. Nå ligger næringen nede for telling. – En rekke bedrifter er blitt oppmuntret til å satse på havvind, men regjeringen følger ikke opp egne lovnader, sier nestleder i Venstre, Terje Breivik.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

 – Det skjer en energirevolusjon på havvind med Tyskland, Storbritannia og Danmark som spydspisser. Vi snakker om enorme muligheter også for Norge, sier Breivik.

– Det skjer en energirevolusjon på havvind med Tyskland, Storbritannia og Danmark som spydspisser. Vi snakker om enorme muligheter også for Norge, sier Breivik.
Foto: Kåre Pettersen

De siste årene har rødgrønne statsråder valfartet til norske havvindprosjekter. Nå dokumenterer Bergens Tidende at den rødgrønne regjeringen dropper satsingen på fornybar vindkraft til havs. – Offshore vind må konkurrere med de andre på pris, sier energiministerens rådgiver
Ivar Vigdenes til BT.

Les: 01.11.2012: – Fornybar energi kan bli Norges nye olje

– Det er en dramatisk forskjell på fornybar energipolitikken som Åslaug Haga og Terje Riis-Johannesen førte, kontra den Ola Borten Moe nå fører, sier daglig leder Anne Grete
Ellingsen i Vestavind til BT.

 - En rekke bedrifter er blitt oppmuntret til å satse på havvind, mens lovnadene ikke er blitt fulgt opp, påpeker Breivik.

– En rekke bedrifter er blitt oppmuntret til å satse på havvind, mens lovnadene ikke er blitt fulgt opp, påpeker Breivik.
Foto: Microsoft

Gedigent løftebrudd
– En rekke bedrifter er blitt oppmuntret til å satse på havvind, mens lovnadene ikke er blitt fulgt opp. Det har skjedd et gedigent løftebrudd, sier Venstres Terje Breivik.

Han viser til alliansen der syv vestlandske kraftselskap gikk sammen om å skape Vestavind Offshore. I juni 2008 fikk de konsesjon til å bygge ut Norges første offshore vindmøllepark: Havsul. Tidligere olje- og energiminister Terje Riis-Johansen deltok på pressekonferansen i Ålesund hvor planene ble presentert. Der lovet han sterk statlig støtte. Fire år senere er løftene blåst bort.

Energirevolusjon
– Det er liten tvil om at bransjen ble forledet av Åslaug Haga og Terje Riis-Johansen til å satse, men så kom Ola Borten Moe og snudde opp ned på alt, fortsetter Breivik.

— Det skjer en energirevolusjon på havvind med Tyskland, Storbritannia og Danmark som
spydspisser. EU har som mål at de i 2050 skal ha en fornybar energiandel på 80 prosent. Det vil kreve en fornybar produksjon på rundt 8000 TWh. Til sammenligning er vannkraftpotensialet i Norge på 40 TWh. Vi snakker om enorme muligheter på lang sikt, sier Breivik, som mener første steg på veien må bli å få realisert vindmølleparken Havsul.

Les: 23.03.2007: Uforståelig utflagging av miljøvennlig energi

— Vi ønsker å få opp Havsul som et fullskala pilotanlegg. Får vi det på plass kan vi drive teknologiutvikling på hjemmebane, noe som vil bedre vår posisjon på dette markedet, understreker
Breivik.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**