Røed skyter spurv med kanon

Politikere blir beskyldt for mye. Å bli beskyldt for å være værhaner er ikke noe nytt, men det er nytt at det kommer fra en bystyrekollega. Debatten som reises handler om langsiktig planlegging og hvor stor påvirkning berørte skal ha på politiske vedtak. Venstre synes det er svært underlig at Røed velger Mæbø-planene for å få fram dette, for denne utbyggingen har flere svakheter.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Petter Toldnæs på fylkesårsmøte

Mæbø-utbyggingen ble lagt inn i kommuneplanen for seks år siden, og støtter seg på en konsekvensutredning som er mer enn seks år gammel. Siden den gang har det kommet en rekke hus som den gangen ikke var med i analysene. Situasjonen har endret seg etter at området ble farget gult, og derfor ønsker vi å få en ny konsekvensutredning som belyser trafikkforhold, infrastruktur, miljøinngrep og utbyggingstakt før vi eventuelt gjør et endelig vedtak.

Mæbø-planen er ikke av vesentlig betydning for kommunens utvikling, men den har stor innvirkning på folkene som er berørt. Da synes Venstre det er fornuftig å gå sakte fram for å sikre et best mulig vedtak – både for utbyggere og for innbyggere.

Mæbø-området var et av mange felt som som ble diskutert ved rulleringen i 2006, og i kommuneplanarbeidet er det ikke alt som får like stor oppmerksomhet som det burde. Venstre mener at politikere har et spesielt ansvar for å belyse store utbyggingsområder godt nok. Det handler om bedre kommunikasjon og bedre involvering.

Politikerne er valgt av folket for folket. Det betyr at vi både skal evne å lede og lytte. Lede gjør vi best ved å tenke i lange linjer og lytte gjør vi best når vi ikke har forutinntatte holdninger. Slagordet til Venstre er “folk først”. For oss betyr det at vi snakker setter mennesket i sentrum – ikke planer.

Petter N. Toldnæs
Gruppeleder, Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**