Venstre støtter nærmiljøbarnehave i Slemdalsveien 93

Venstre gikk både i komite og BU 17/9 inn for dispensasjon fra reguleringsplan for ordinær barnehavedrift i Slemdalsveien 93. Vi i Venstre er av den mening at det er stort behov for barnehaver der folk bor.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

 Terje Bjøro er gruppeleder for Venstre i Vestre Aker bydelsutvalg.

Terje Bjøro er gruppeleder for Venstre i Vestre Aker bydelsutvalg.

Denne eiendommen vil bli en god tumleplass for barna med romslig uteareal, og det blir ikke større trafikkbelastning på boligveiene da Slemdalsveien blir hovedfartsåren. Den ligger gunstig til langs en av de sentrale nedfartsårene fra Holmenkollen. Barnehaven har i dag godt renomme og bør få utvidet barnetall. Venstre og Høyre fremmet begge forslag og utarbeidet på BU-møtet et fellesforslag som ble enstemmig vedtatt.

Terje Bjøro
gruppeleder og fung. nestleder

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**