Budsjett 2013: Bedre gjennomføring av idrettsprosjekter

Byrådet i Oslo har besluttet å legge om systemet for hvordan idrettsprosjekter planlegges og gjennomføres. Målet er å oppnå en mer kontinuerlig planlegging og gjennomføring av idrettsprosjekter, som også vil sikre fremdriften av disse prosjektene i større grad enn man har kunnet tidligere.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


– Vi vil øke gjennomføringstakten for investeringsprosjekter på idrett, og begynner med å samle de foreløpige investeringsmidlene til Voldsløkka skatehall, Åsland skytebane og Voldsløkka landhockeybane i ett prosjekt. Den nye rammen vil fortløpende bli fordelt på prosjekter som er klare til å gjennomføres, sier byråd for miljø- og samferdsel, Ola Elvestuen. Han mener bystyrets praksis med å vedta bevilgninger før prosjektering er gjennomført, har gjort det vanskeligere og mer kostbart å få igangsatt prioriterte prosjekter.

– Byrådet ønsker nå å satse på en mer kontinuerlig planlegging av idrettsprosjekter, og vil sørge for at bystyret vil kunne ta stilling til prosjekter med kostnadsrammer og med en reell fremdriftsplan. Dette vil øke gjennomføringsgraden i vedtatte prosjekter betydelig, sier Elvestuen.

Byrådet begynner nå med første trinn i omleggingen, og tar tak i det som er mulig å gjennomføre i 2013. Fremover ønsker Elvestuen å innføre rammebevilgninger for prosjektering og investering på idrettssektoren. Størrelsen på rammene vil fortsatt være en del av den årlige budsjettbehandlingen. Omleggingen vil imidlertid føre til at investeringsmidler til prosjekter som blir forsinket, ikke blir stående ubrukt, men fortløpende benyttes til prioriterte prosjekter som står klare til å gjennomføres.

– Pr. i dag ligger det investeringsprosjekter for ca. 300 millioner kroner på idrett. I 2013 vil byrådet prioritere å rehabilitere kunstgressbanene Ekeberg 1, Jordal, Gressbanen, Ullern og Stubberudmyra, i tillegg til å legge Leirskallen turnhall og Voldsløkka skatehall ut i markedet, sier Elvestuen. – Vi vil også sette igang prosjektering av ro/padlebane i Bestumkilen, sandvolleyballanlegg på Kringsjå og forsette utredningen av Dælenenga flerbrukshall, sier Elvestuen, og understreker at han vil følge opp disse prosjektene tett.

– Oslo har bygget mange idrettsanlegg de senere årene, men det er ingen tvil om at mye også har gått for sakte, blant annet på grunn av organiseringen. Nå tar vi et omfattende grep for å sikre at pengene vi bevilger til idrett ikke blir liggende ubrukt på grunn av forsinkelser i regulering eller prosjektering. De som først og fremst vil tjene på dette, er idrettsutøvere i alle aldre over hele byen, avslutter Elvestuen.

Følgende prosjekter er allerede planlagt realisert i 2013/2014: Kunstgressbanene Ekeberg, Grorud 2, Høybråten 3 og 4, Korsvoll, Myrerfeltet, Rustadfeltet, Tørteberg 2 og Valle Hovin. I tillegg kommer treningspitch Bjørndal cricket og klubbhus/garderobe Ekeberg cricket og oppgradering av Lille Bislett. Følgende prosjekter er under utredning: Frogner stadion ishall og idrettshall, Lambertseter idrettshall, Grorud idrettshall, nytt bade og svømmeanlegg og Voldsløkka matchbane.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**