Kultursal på billigsalg

Liers politikere har demonstrert hva slags visjoner, ambisjonsnivå og selvbilde de har på vegne av sine innbyggere, og vedtatt absolutt billigste alternativ for kultursal/scene i lierbyen – et puslete, smålåtent resultat som understreker at kultur her i bygda hører festtalene til.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Tor Kristen Haugen

Foto: FotoVisjon/Olav Heggø

Det fremgikk av debatten at svært mange, sannsynligvis flertallet, av kommunestyret mente en lokalisering til Hegg gamle skole ville være det beste alternativet, sett i et rent kulturperspektiv. Men i dette kommunestyret blir ikke en slik overbevisning omsatt i reelle forsøk på å få den realisert. Prosjekter som Heiahallen viser klart at denne type investeringer er innenfor vårt handlingsrom dersom det er vilje til det. Men den viljen er altså for svak når det kommer til kultur.

Det er når de politiske prioriteringene kommer at vi viser hva slags visjoner og selvbilde vi har. I dag har vi demonstrert at vårt selvbilde på vegne av Liers innbyggere ikke er såpass at vi fortjener en ordentlig kulturscene i kommunesenteret vårt som ikke er gjemt bort på en barneskole. Vår visjon av Lier er fremdeles en bygd der kulturaktiviteter er noe vi gjør på skolen eller i kirka, og som ikke skal koste noe.

Det verste er allikevel signalet vi sender til ungdommen vår, representert ved Lier Musikkverksted. Vi viser med all mulig tydelighet at vi ikke legger vekt på deres vurderinger, bekymringer og bønner, og at dette viktige, skjøre miljøet, og alt det representerer for den kommende generasjon liunger, ikke er viktig nok til å investere penger i.

Min spådom er: dette kommer vi til å angre på. Dette er kulturbygget vi kommer til å sitte med i tiårene fremover, og jeg frykter at innholdet vi fyller den med kommer til å reflektere investeringen. Og dersom musikkverkstedet faller fra hverandre, slik ungdommene der har advart oss om, kommer vi til å skamme oss også. Ihvertfall noen av oss.

Tor K. Haugen
Lier Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**