Ventelister?

Kommunestyret vil ikke ta politisk ansvar for innbyggernes behov for ventelister. Når det søkes om plass og tjenester innen ulike former for omsorg, vil kommunestyret at alle henvendelser skal betjenes av administrasjonen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Venstre ønsker å ta del i dette ansvaret ved å kartlegge innbyggernes behov, orientere om ventelister til politisk nivå som har ansvar for ressurstildeling og politisk behandle et eventuelt avvik mellom behov og ressurser.
Kommunestyret har nå gitt rådmannen myndighet til å selge ut sykehjemsplasser. Venstre mente at dette var en utfordring og kunne bli et problem når og hvis innbyggernes behov meldte seg for sykehjemsplass som var solgt ut. Hva er et såkalt kortidssalg? Kan pasienter flyttes ut når kommunens innbyggere har et dokumentert behov? Folks behov er ikke fastlagt en gang for alle.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**