VENTEROM FOR BUSSREISENDE?

Av Asbjørn Hessen — kollektivtrafikant og venstrepolitiker.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


I sommer ble venterommet i tilknytning til bussterminalen i Harstad stengt. Den løsningen en hadde tidligere, med venterom ved siden av narvesenkiosken i rutebilbygget, var slett ikke fullgod, men det reisende publikum kunne gå inn i temperert lokale, ha tilgang til oppbevaringsbokser for bagasje, og i beste fall også finne en sitteplass mens de ventet. Og samtidig kunne de følge med på bussankomster og bussavganger.

Nå er de reisende med buss henvist til å vente utendørs med sin eventuelle bagasje. For enkelte kan det gå på helsa løs, ikke minst vinterstid.

Begrepet "kollektivsatsing" er et honnørord i dagens politiske debatt. Det blir da i første rekke tenkt på rutetilbud og billettpriser, men altfor ofte glemt at terminalløsning og venteromstilbud også må være del av et komplett kollektivtilbud.

Vi ser at det andre steder blir satset ganske annerledes framtidsrettet enn i Harstad. Jeg viser til Sortland, der utgangspunktet har vært tilsvarende det en hadde i rutebilbygget i Harstad. Der har de rustet opp venterommet slik at en kan sitte tørt og varmt i et greit oppholdsrom med utsikt til terminalen, og følge med når det passer å gå på bussen. Der er kiosk i naturlig tilknytning, og også oppbevaringsbokser og ordnede toalettforhold.

Jeg spør med dette hvem som har ansvaret for det som er gjort i Harstad, og ber om at rette vedkommende gir sin begrunnelse. Situasjonen nå bidrar til å bygge ned kollektivtilbudet i regionen. Hva om en tenker på å styrke den i stedet?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**