Felles borgerlig møte med økonomi- og regnskapssjef

Mandag 19.11 2012 kl 1900 inviterer de borgerlige partiene til felles møte på kommunehuset, hvor økonomisjef Else Skjellum og regnskapssjef Halvor Halvorsen stiller opp og svarer på spørsmål og kommenterer rådmannens budsjettforslag. Møtet er en naturlig oppfølgning av Risør Venstres medlemsmøte lørdag 17.11.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Møttet passer greit inn i Risør Venstres møtevirksomhet rundt neste års budsjett sier leder i Risør Venstre Dag Jørgen Hveem, som håper det blir god deltakelse på møtene fremover.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**