Skattefradrag for miljøinvesteringer i bolig

Venstre vil ha skattefradrag for miljøinvesteringer og energieffektiviseringstiltak i private boliger og legger inn 100 millioner til dette i sitt alternative budsjett.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Les også VG/NTB: Venstre vil gi skattegevinst for varmepumper

Dersom 10.000 husstander benytter seg av skattefradraget vil de i snitt kunne trekke av 40.000 på skatten. Maksbeløpet en kan trekke fra er 50.000 pr bolig.I dag finnes det ikke noen støtteordninger som kan få et løft innenfor miljøtiltak for bygg. Venstre mener det enkleste, mest effektive og mest forbrukervennlige tiltaket er å innføre skattefradrag for miljøinvesteringer i egen bolig.

Trine Skei Grande

Foto: Bård Ek

Det vil i praksis si at installerer du en varmepumpe til 20 000 kroner, vil du kunne trekke fra dette på skatten, og prisen for pumpen vil da reduseres med opptil en tredjedel, eller en rabatt på 6600,- kroner.

-For å gjøre dette ubyråkratisk, kan dette gjøres ved at det er de som tilbyr tjenestene som trekker det fra, slik at det det eneste forbrukeren vil merke er at alle miljøinvesteringer blir betydelig billigere, sier Venstreleder Trine Skei Grande

Rimelig klimatiltak
Flere internasjonale studier viser at energieffektivisering er det enkleste og billigste klimatiltaket, og det er derfor bred politisk og faglig enighet om at energieffektivisering må prioriteres.

– Energieffektivisering i bygg bidrar til å erstatte forurensende energikilder i andre sektorer og reduserer behovet for ny kraftproduksjon. Den mest miljøvennlige energien er den man slipper å produsere. En betydelig andel av tiltakene vil dessuten være både samfunnsøkonomisk og bedriftsøkonomisk lønnsomme, sier Grande

Stort potensial
Det er over 2,2 millioner boliger i Norge. Dagens energibruk til drift av bygg er 80 TWh pr. år. Det såkalte Arnstadutvalget mente at det er realistisk å redusere energibruken til drift av bygg med netto 10 TWh pr. år innen 2020, dvs. fra 80 TWh pr. år til 70 TWh pr. år. Arbeidsgruppen mente blant annet det er nødvendig med sterke økonomiske incentiver på 1,4‐2 milliarder kroner pr. år i tilskudd.

Det potensialet vil Venstre utløse.

Tiltakene forventes imidlertid å utløse et nytt marked på ca. 80 milliarder kroner, som vil kunne generere en momsinntekt til staten på ca. 15 milliarder kroner fra 2010‐2020. Med en estimert omsetning pr. årsverk på 1 million kroner, vil den økte omsetningen kunne gi grunnlag for ca. 80 000 nye årsverk i bygg‐ og anleggssektoren.

– Sverige har hatt stor suksess med skattefradrag for kjøp av enkle håndtverks- og husarbeidstjenester i hjemmet. Å innføre skattefradrag på ENØK-tiltak og miljøinvesteringer i egen bolig er et godt, effektivt og forbrukervennlig klimatiltak , sier Grande.

Den såkalte ROT/RUT-ordningen, som ble innført i 2007. RUT (rengjøring, underhåll og tvätt) og ROT (reparasjon, ombygging og tilbygging) ble innført for å stimulere byggebransjen, og for å få svarte hjemmetjenester inn i ordnede former.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**