Dobbeltspor helt frem til endestasjonene

Venstres politikk ligger fast. Vi må få på plass dobbeltspor til Halden, Skien og Lillehammer, og samtidig bygge ut jernbanen mot Kongsvinger, Bergen og Kristiansand, sier Buskerud Venstres stortingskandidat Rebekka Borsch.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

 Stortingskandidat Rebekka Borsch.

Stortingskandidat Rebekka Borsch.
Foto: privat

– Det er avgjørende å bygge ut dobbeltspor til Skien. InterCity er en av hovedsakene for Venstre, sier Rebekka Borsch som reaksjon på at Forum for nye Bergensbanen og en rekke vestlandskommuner vil redusere ambisjonene for InterCity-utbyggingen av jernbane, som inkluderer dobbeltspor til Halden, Skien og Lillehammer.

– Dette er ikke Venstres politikk. Med økende befolknings kommer også økt transportbehov. Biltrafikk i byområdene bidrar til store kø -, helse- og miljøproblemer. De problemene vil vokse dersom det ikke settes i verk tiltak for å dempe veksten i bilbruk og økt andel kollektivtransport, også i Buskerud. Å minske ambisjonene for InterCIty er å samle mer makt i Oslo og vanskeliggjøre en helhetlig utvikling av Østlandsområdet, sier Buskerud Venstres toppkandidat Rebekka Borsch.

I både partiprogrammet og våre alternative statsbudsjetter og transportplan prioriterer Venstre å bygge ut dobbeltspor til Halden, Skien og Lillehammer, samtidig som Venstre vil ruste opp Trønderbanen, Vossabanen, Jærbanen, Kongsvingerbanen og bygger Ringeriksbanen og koblingen mellom Sørlandsbanen og Vestfoldbanen.

– Det er mulig å ha flere tanker i hodet på en gang. InterCity-utbyggingen vil være en så stor investering at den må finansieres på eget vis. Derfor foreslår Venstre i dette statsbudsjettet å opprette et eget “InterCity AS” som vil kunne stå for utbyggingen av dobbeltspor til Halden, Skien, Lillehammer, med statsobligasjoner. Flere store livselskaper og Transportøkonomisk institutt støtter denne modellen, sier Rebekka Borsch.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**