Lederlønninger og Trond Giskes handlingsvegring

Næring- og handelsminister Trond Giske påstår at staten ikke kan gripe direkte inn i lønnsfastsettelsen i selskapene. Dette er en sannhet med modifikasjoner, skriver Snorre Vikdal og Trine Skei Grande.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Her kan du lese innlegget som kom på trykk i sist utgave av klassekampen:

På tross av løfter om moderasjon, har de rødgrønne i syv år sett på at lederlønninger og pensjoner i statseide selskaper har løpt løpsk. Det siste eksempelet er i 100 % statlig eide Entra der toppsjefen har hatt en årlig lønnsavtale på over fem millioner kroner, mer enn tre ganger høyere enn det er i for eksempel Thon Eiendom.

Næring- og handelsminister Trond Giske påstår at staten ikke kan gripe direkte inn i lønnsfastsettelsen i selskapene. Han begrunner det med at aksjeloven fastslår at styret suverent setter lønn til hver enkelt toppsjef. Dette er en sannhet med modifikasjoner.

Det er nemlig mulig å gjøre noe med lederlønningene, dersom en vil. Ifølge aksjeloven kan daglig leder tilsettes av generalforsamlingen hvis det er bestemt i vedtektene. Da vil også lønnsvilkårene kunne være noe man lar bli godkjent årlig av generalforsamlingen, om man ønsker det. I de fleste selskaper der staten har eierandeler eier staten mer enn 2/3 av aksjene, og dermed har staten majoritet til å endre vedtektene akkurat slik de vil. En annen mulighet innenfor aksjeloven er at man kan fatte vedtak på generalforsamlingen som bestemmer en maksimal grense på lederlønninger, eller at de skal følge den normale lønnsutviklingen. Da vil styret være bundet av dette. Den tredje muligheten man har er å kaste styret eller styremedlemmer raskt om de ikke følger retningslinjer om lederlønninger fra staten. Dette kan man gjøre gjennom en ekstraordinær generalforsamling.

Venstre vil ha konkurransedyktige, men ikke lønnsledende lønninger i statlige selskaper. Venstre vil også redusere det statlige eierskapet i næringslivet. Fellesskapets interesser vil vanligvis ivaretas bedre ved å bruke lovverk, rammebetingelser og kontrollmyndighet enn gjennom ensidig statlig eierskap som i Entra. Statlig eierskap er konkurransevridende, og kan være et direkte hinder for en fremtidsrettet næringspolitikk. Staten som eier blir bundet opp av sterke særinteresser og blander roller som eier, utformer av rammevilkår og kontrollør.
Velgerne bør legge merke til forskjellen på ord og handling fra Trond Giske og Arbeiderpartiet i denne saken. Giske har selv hatt mange år og mange muligheter til å gjennomføre endringer. Om det er feighet, mangel på evner eller mangel på vilje som gjør at Giske ikke handler, er uklart.

Trine Skei Grande
Leder Venstre

Snorre Vikdal
Politisk nestleder Trondheim Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**