Ap/FrPs budsjett vedtatt: Venstre alene om skolesatsning

Tonen i kommunestyrets møte igår mellom de gamle samarbeidspartnerne Ap og SV/SP, og mellom nye budsjettkamerater og administrasjonen var som klimaet utenfor; heller kjølig. Budsjettdebatten handlet mest om brudd i samarbeidet, og partienes ulike forslag til finansiering av drift og investeringer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Partienes gruppeledere fikk syv minutter hver til begrunne sitt partis budsjettforslag. Aps Øberg var først, og Knut Bakkehaug fra Venstre var sist ut med sitt budsjettinnlegg.

Rødgrønt brudd med vonde følelser
AP, SV og SP har styrt Eidsvoll sammen siden 2007, frem til 2011-valget også med EDB på laget. I mai brøt SP samarbeidet, og tidligere i høst annonserte Ap at de ville forsøke budsjettsamarbeid med FrP. De to partiene har flertall sammen i kommunestyret, med knappest mulig margin.

I formannskapets møte 27.11 la de to partiene frem et felles budsjettforslag. Det rødgrønne samarbeidet lå for alvor i ruiner, og det utkrystalliserte seg heller ikke noe klart borgerlig alternativ. Budsjettdebatten i kommunestyret 11.desember ble preget av vonde følelser rundt bruddet, og av nye samarbeidspartnere.

Like forslag – svært ulik finansiering
Ap og FrP sitt felles budsjettforslag finansierte fjerning av rådmannens innsparingstiltak og deres egne påplusningsforslag med ett tiltak; å spare 15 millioner kroner ved å kutte i administrasjonen. Dette vil de to partiene gjøre rett etter at kommunen har vært gjennom en stor omorganisering. Kuttene kan bety at opp til 50 personer må sies opp. Høyre har spredt sine innsparingsforslag på en rekke forskjellige sektorer. SV og SP finansierer med å si ja til rådmannens forslag om eiendomsskatt. Venstre mener inntektsveksten via skatt og statlige overføringer vil bli større enn rådmannen anslår. KrF gikk inn for rådmannens forslag om å legge ned Finstad skole.

Det var stor uenighet i kommunestyret om realismen i de ulike budsjettforslagenes inntektsside. Men Ap og FrP fikk vedtatt sitt forslag med 18 mot 17 stemmer.

Krav om lovlighetskontroll
Aps forsmådde samarbeidspartnere SV og SP svarte med å kreve lovlighetskontroll av budsjettvedtaket, av to grunner: Kuttene i administrasjonen kan gå ut over kommunens evne til å utføre sine lovlige oppgaver, ifølge varaordfører Terje Teslo (SP). I tillegg er det et krav at kommunen fra 01.01 2015 skal ha et dagsenter for demente. Men Ap/FrPs budsjettvedtak betyr at omorganiseringen med Vilberg helsetun utsettes i tre år. Altså nok et lovbrudd, ifølge SP og SV.

Kravet om lovlighetskontroll vil ikke ha noen utsettende virkning på budsjettvedtaket. Saken vil komme opp i kommunestyret på nyåret, men vil ikke få flertall. Deretter vil den gå til fylkesmannen for avgjørelse.

Kaldt klima
Budsjettsamarbeidet mellom Ap og FrP representerer noe helt nytt i Eidsvollspolitikken, men andre steder har de to partiene samarbeidet lenge. F.eks i Vestby sør i Akershus. Varaordfører Terje Teslo har fått halvert sin stilling, og SP mistet sin lederplass i hovedutvalget som ble opprettet etter valget ifjor og nedlagt igår. Forholdet mellom Ap og SP er kjølig.

Forholdet mellom Ap/FrP og administrasjonen er heller ikke spesielt varmt og nært. FrPs gruppeleder Terje Tønnessen brukte sitt partis hovedinnlegg til å hudflette rådmannen for det fremlagte budsjettforslaget. Hun ble beskyldt for ikke å ha laget et forslag i samsvar med signalene fra budsjettkonferansene tidligere i år.

Til gjengjeld har dette ført til at partiene har måttet gå inn i det fremlagte budsjettforslaget, analysere, og lage sine egne forslag. For det var ikke flertall for eiendomsskatt, nedleggelse av Feiring eller Finstad (med unntak av KrF), eller å nedlegge Læringssenteret, redusert lærertetthet eller svømmeundervisning. Slik sett var det få partier (med unntak av Høyre og KrF) som ville mene noe om hvor kutt skal tas.

Sannsynligvis vil alle partier bli “reddet” fra nye kutt, om Venstres anslag over skatteinntekter og statlige overføringer slår til. Men da må det føres en politikk som faktisk tiltrekker seg nye innbyggere i Eidsvoll. Og det er langtfra sikkert at skjer. Igår var Venstre sørgelig alene om å komme befolkningsveksten i forkjøpet ved å ville gjøre investeringer i skolesektoren nå. De andre partiene var mest opptatt av å bremse, utsette eller redusere investeringene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**