Eidsvoll ikke med på listen over fylkets storsatsning på gangveier!

Fylkestingets borgerlige flertall har vedtatt en gigantisk satsning på bygging av gang- og sykkelveier i Akershus. Nå har Eidsvoll Venstres leder Kjersti Almåsvold funnet ut at Eidsvoll ikke har med et eneste gangveiprosjekt til Akershus fylkeskommunes satsning.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Som vi skrev 28.11 skal Akershus fylkeskommune satse 600 millioner kroner på å ruste opp gang- og sykkelveinettet i fylket. Kommunene må lage reguleringsplaner for prosjekter de ønsker å få støtte til fra fylkeskommunen, og melde inn prosjektene.

Venstres leder Kjersti Almåsvold har funnet ut at ingen slike prosjekter fra Eidsvoll står på prioriteringslisten til Akershus fylkeskommune. Venstre har tidligere foreslått at det skal bygges gang-/sykkelvei fra Dal stasjon via Finstad skole til Sundet. Interpellasjonen om dette skulle vært behandlet i kommunestyrets møte 11.desember – men ble utsatt til utpå nyåret.

Kjersti Almåsvold har bedt ordfører Einar Madsen (Ap) og rådmann Brynhild Hovde om svar på om Eidsvoll har meldt inn noen gang- /sykkelveiprosjekter til fylkeskomunen. Hun har sendt denne epostmeldingen til kommunen:

“Iflg Fylkesråden for samferdsel i Akershus, står det ikke en eneste meter gang- og sykkelvei i Eidsvoll på fylkeskommunens prioriterte liste.

Spørsmål 1)

Er vegen til Bårli bru meldt inn med høyeste prioritet fra Eidsvoll kommune?

Spørsmål 2)

Gang og sykkelevei langs fylkesvei 181 – står den på listen fra Eidsvoll kommune, med hvilken prioritet og er strekningen regulert?

Spørsmål 3)

Hva er de farligste skoleveiene i sørbygda, som burde ha gang- og sykkelvei? Hvor står de på listen og hva er status for reguleringsarbeidet?

Vi, i Eidsvoll Venstre, har det siste året, flere ganger, påpekt viktigheten av å følge opp prosessene rundt gang- og sykkelveier – for å få noe av de midlene fylkeskommunen skal bruke på slike tiltak.

Når jeg nå hører at Eidsvoll kommune ikke har en eneste strekning på fylkeskommunens liste, blir jeg alvorlig bekymret og lurer på hva dette skyldes. Det skyldes ikke uvilje hos Fylkesråden. Det har jeg sjekket ut.

Hvis Eidsvoll Kommune skal få sin andel av tidenes satsing på gang- og sykkelveier, må det handles nå!

Jeg tillater meg derfor å be om en rask tilbakemelding, da det er mitt inntrykk at vi har bred støtte i kommunestyret på dette området.

Spørsmålene må ikke besvares samlet. Det viktigste og det som haster mest er det første.”

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**