Odd Håvard Dahle gjenvalgt i Iveland Venstre

Her er referat fra årsmøte på Ogge Gjesteheim 23. januar 2013.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Referat fra Årsmøtet 2012 Iveland Venstre

Ogge Gjesteheim 23. 01.-2013. Kl: 1900

Startet møtet med noe å bite i, nemlig middag.

Sakskart

1. Behandle styrets forslag til årsmelding og regnskap
2. Godkjenne lokal kontingent for 2013
3. Valg til styret for 2013
4. Velge 2 utsendinger til Aust-Agder Venstres Årsmøte 2. Februar.
5. Budsjett 2013 økonomiplan 2012-2015 Iveland Kommune
6. Politiske uttalelser.
7. Eventuelt

Referat

Sak 1.
Årsmøtet vedtok styrets forslag til årsmelding med noen kommentarer, som er lagt inn i årsmelding for 2012
Leder la fram bankutskrift fra Iveland Venstres konto, og har lovet å få revisor til å gjennomgå tallene innen rimelig tid.pr. dd. Kr 16639,-
Sak 2.
Iveland Venstres årsmøte vedtok at medlemskontingenten (lokal lagets andel) opprettholdes på dagens nivå på 50 kr,-
Sak 3.
Iveland Venstres styre la frem følgende forslag til Årsmøte:

Odd Håvard Dahle

Odd Håvard Dahle
Foto: Jan Kløvstad

Leder Odd Håvard Dahle
Nestleder Marius Brufjell
Sekr. Marius Brufjell
Økonomi Odd Håvard Dahle
Styremedlem Stig Strandberg
Styremedlem Linn E Dahle
Styremedlem Kurt A Skåle
1 varamedlem Frode Frigstad

Revisor Kay Fossberg

Dette forslaget ble enstemmig valgt av Iveland Venstres årsmøte for 2013
Sak 4.
Utsendinger til fylkesårsmøte. Tok dette opp med årsmøtet, og det kolliderte med delegatene våre, undertegnede er i nordsjøen, 2 andre skulle på ferie i denne tiden, og resultatet er at ingen hadde anledning på disse datoene til å komme til Grimstad dessverre.
Sak 5.
Her orienterte leder om det fremlagte budsjett, som i fjor ble drevet fra noen midler fra fond, som vi ikke kan fortsette med, og hva kommunene ønsker å gjøre med Skaiå skole, Åkle sentrums kompleks, og Agder energi sin kraftutbygging i kommunen. Det ble videre opplyst at Iveland vil få ca. 4-500000,- pr. år i konsesjonskraft penger når det nye kraftverket er realisert og i drift. Dette fondet er det strenge føringer for, og det skal i sin helhet gå til næringsutvikling av kommunen, etter fastsatte retningslinjer som kommunen må vedta. Ellers har kommunestyret gitt rådmann i oppgave å spare inn disse ca. 1,6 mill som vi har driftet fra fond til neste år.
Sak 6.
Politiske uttalelser.
Vil her få legge med en hørings uttalelse på saken, men det går på betaling av skyss for kommunen til elever som har kortere vei til skole i annen kommune. Her er regelverket firkantet og tar kun hensyn til nærmeste skole i samme kommune, og ikke geografisk nærmest hvis man må over kommunegrensa. På Landås har vi dette problemet, og dette utgjør betydelige ekstra skyssutgifter på Iveland kommune for disse elevene, og vi ønsker at Agder Venstre fører denne saken videre, og går inn for høringsuttalelsen som er kommet.
Sak 7.
Eventuelt. Her kom det opp det gode tiltaket som er i gang i kjelleren på butikken på Vatnestrøm, som er et tilbud for uorganisert ungdom, som drives av ildsjeler på plassen, og som Venstre har lyst til å gi honnør, og også ønsker å kunne støtte med kommunale midler.
Det kommer en sak til våren der en gjennomgang av alle tilskudd kommunene gir, til hvem, og hvordan det går an å søke for alle på en enkel måte, og der må vi påse at dette blir fulgt opp til våren.
Vil også nevne at leder tok opp de gode tiltakene som er vedtatt ang. skolen på Iveland, Kvello modellen er innført, «kvalifisert for fremtida», med levekårsleder Marius Brufjell og Ordfører som medlemmer av teamet som politikere, som ser på, og kommer med ulike tiltak i samarbeid med rektor, lærere, foreldre og oss politikere, dette er kjempeviktig, og går rett inn i bedring av levekårene her på Agder, og at vi skal få løftet dette i sammen

Med vennlig hilsen leder av Iveland Venstre

Odd Håvard Dahle

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**