Totalvern av Grytdalen

Sør-Trøndelag Venstre vil totalverne Grytdalen i Orkdal og gjøre den til Norges første referanseområde for biologisk mangfold. Det ble vedtatt på helgas fylkesårsmøte.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Totalvern av Grytdalen

Sør-Trøndelag Venstre vil ha totalvern av Grytdalen i Orkdal som landets første referanseområde for biologisk mangfold. Det innebærer et totalvern av planter og dyr.

Sør-Trøndelag Venstre slutter seg til kravet fra Orkdal Venstre om Grytdalen som landets første referanseområde for biologisk mangfold. Norge mangler i dag større naturvernområder med totalvern. Med unntak av enkelte små områder finnes det ingen verneområder i Norge der verneforskriften også sier nei til jakt.

 Grytdalen i Orkdal. Foto: Avisa Sør-Trøndelag.

Grytdalen i Orkdal. Foto: Avisa Sør-Trøndelag.

Grytdalen naturreservat er i sin helhet i offentlig eie. Store deler av Grytdalen naturreservat inngår i Songlieiendommen som eies av staten og forvaltes av Statsbygg. Statsbygg ønsker nå å selge eiendommen.

 Stortingskandidat Jon Gunnes fra Sør-Trøndelag Venstre vil arbeide for et totalvern av Grytdalen.

Stortingskandidat Jon Gunnes fra Sør-Trøndelag Venstre vil arbeide for et totalvern av Grytdalen.

Tunge forsknings- og utdanningsinstitusjoner støtter forslaget fordi totalvern er av stor betydning for forskning og undervisning om bevaring av det biologiske mangfoldet for fremtidige generasjoner. Et slikt verneområde er viktig for å forstå hvordan ulike former for menneskelig aktivitet påvirker det biologiske mangfoldet. Et større referanseområde er avgjørende for å følge endringer i systemer som bare i begrenset grad er påvirket av menneskelig aktivitet. Det finnes få slike områder i dag, og Grytdalen er svært godt egnet for et slikt formål. Grytdalen ligger nær forskningsmiljøet i Trondheim med viktige institusjoner som Norsk institutt for naturforskning, NTNU. Artsdatabanken og Direktoratet for naturforvaltning.

Sør-Trøndelag Venstre vil sikre fortsatt offentlig eie av Grytdalen og Songlieiendommen og opprette Norges første nasjonale referanseområde for biologisk mangfold med totalvern av planter og dyr i Grytdalen naturreservat.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**