Vindmøllene: Derfor tok Venstre opp saken

I kommunestyret igår 19.mars tok Venstre opp planene om en vindmøllepark i Nord-Odal, nær grensen til Eidsvoll. I en egen interpellasjon ba Venstre ordføreren om å gå i dialog med Hedmark, Akershus og Nord-Odal. Les innlegget Knut Bakkehaug holdt om saken i gårsdagens kommunestyremøte, her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Interpellasjonen om vindmølleplanene kan du lese her.

Dette er innlegget Venstres kommunestyrerepresentant Knut Bakkehaug holdt da interpellasjonen ble tatt opp i kommunestyret:

Ordfører!

Hele saken om vindmøllepark i Nord-Odal nær grensen til Eidsvoll har kommet forkjært ut. Jeg vet ikke om, eller når, denne saken hadde kommet opp i dette kommunestyret uten at Venstre hadde løftet opp saken gjennom denne interpellasjonen.

La meg si, ordfører, at vi i Eidsvoll Venstre har brukt tid på å finne ut hva som egentlig har skjedd, og hvorfor Eidsvoll ikke har blitt informert. Vi har funnet noen svar, men slett ikke alle. Hedmark Venstre har i fylkestinget forsøkt å få til et vedtak om en helhetlig fylkesplan for vindmølleutbygging, men har blitt nedstemt. Flere ganger.

Dermed har utbyggerne søkt om konsesjon, og fått dette av NVE. Vi vet ikke i hvilken grad Nord-Odal kommune har vært involvert. Ordføreren kan kanskje si noe om Eidsvoll har fått noen forespørsel eller blitt bedt om å komme med innspill til NVE.

Staten har bedt fylkene lage fylkesplaner for vindmølleutbygging. En slik plan vil gi fylket og kommunene planlegningsprosesser som sikrer nøye overveide løsninger. Slik at vindkraftutbygging skjer der det er mest vind og minst naturvernkonflikter — og ikke bare der utbyggerne ønsker å bygge. Også Akershus mangler en slik plan. Derfor bør kommunestyret be fylkestinget lage en slik plan (se pkt 2) og understreke hvorfor en slik plan er viktig (se pkt. 3).

Jeg vil understreke at Venstre er for fornybar, miljøvennlig energi. Vi ønsker ikkebare å være grønne på papiret, men sette oss på bakbena med en gang det skjer noe konkret, som kanskje berører vår egen bakgård. Men det kan ikke være fritt frem. Det må skje innenfor en ramme av struktur, helhet, og ikke minst: Lokal medbestemmelse. Og alt dette mangler i denne saken.

Kanskje kan Eidsvoll påvirke beliggenheten av vindmølleparken i Nord-Odal. Kanskje kan også Eidsvoll få noen gevinster og ikke bare ulemper av utbyggingen. Men da er det et minstekrav at vi blir invitert med inn i prosessen. Venstre ber kommunestyret sørge for at det tas initiativ i flere retninger; til Nord-Odal kommune og Hedmark fylkeskommune om å få til forhandlinger om beliggenhet. Til fylkestinget i Akershus om å få laget en plan for vindmølleutbygging. Og til NVE og sentrale myndigheter om å bidra til at lokaldemokratiet ivaretas også i disse sakene. Ut fra vedtaket fylkestinget i Akershus har fattet (se interpellasjonen), vet vi at viljen er tilstede. Men vil ikke Nord-Odal, Hedmark og NVE bidra til en dialog, så får Eidsvoll sette juristene på saken, se hvordan vi kan bruke innsigelsesinstituttet som virkemiddel. Slik at de må høre på oss, enten de vil eller ikke.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**