– For lite satsing på kvalitet i barnehagen

– Regjeringen har vært for mye opptatt av kvantitet og for lite opptatt av kvalitet i barnehagene, sier Venstres Guri Melby. Hun mener et enøyd fokus på maksprisen har gått ut over antallet pedagoger i norske barnehager.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

 Guri Melby.

Guri Melby.

– Det hjelper ikke med en statlig norm for antall voksne i barnehagene så lenge kvalifiserte førskolelærere ikke finnes, sier Guri Melby, som er leder i Venstres programkomité og sentralstyremedlem i Venstre. Hun etterlyser rekrutteringskampanjer og opptrappingsplaner som kan sikre nok pedagogisk personell i barnehagen, og et kvalifiseringsprogram for de ufaglærte som jobber i barnehagene i dag.

– Venstres mål er at minst 50 prosent av de ansatte i norske barnehager skal ha pedagogisk utdanning, sier Melby. Andelen ligger i dag på en knapp tredjedel, noe som er lavere enn naboland som Sverige og Danmark.

– I dag gir satsing på kompetanse og pedagogikk økte utgifter, men ingen økte inntekter, sier hun. – Resultatet er mindre mangfold og dårligere kvalitet i barnehagesektoren. Mange barnehager ville hatt flere pedagoger og bedre kvalitet dersom de fikk mulighet til å ta noen hundrelapper ekstra i betaling.

Regjeringen bruker i år 336 millioner kroner på å sikre en makspris på barnehager, men det finnes ingen økonomiske incentiver for å satse på kvalitet. Melby mener denne typen likhetstenkning ikke gir barnehagene rom nok til å utvikle sine ulike særpreg.

– Om vi ønsker mer mangfold i barnehagetilbudet må vi akseptere variasjon også i oppholdsbetalingen, sier Melby. – Barnehagene må være en god arena for både læring og lek for de minste barna våre. Jeg tror mange foreldre vil være villige til å betale noen hundrelapper ekstra i måneden hvis det gir bedre kvalitet i barnehagen.

Med økt frihet i prissettingen vil det også bli lettere for kommunene å fastsette en lavere pris for de fattigste familiene, sier Melby.

– Om vi fjerner maksprisen kan vi satse både på kvalitet og på en sosial prissetting der de med lavest inntekt betaler mindre, sier hun. – Det er en sosial og liberal barnehagepolitikk som jeg er overbevist om at vi vil få støtte for i en blågrønn regjering etter valget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**