Opprørt over feilplasserte demente

— Jeg er leder av tilsynsutvalgene ved Kajalund og Silurveien sykehjem. Gjennom en undersøkelse har vi erfart at altfor mange beboere som kommer til sykehjemmene er klassifisert av bydelene som somatiske, mens en betydelig andel har et annet hovedproblem. De er demente, sier medlem av bydelsutvalget (BU) i Bydel Ullern, Bent Erik Bakken (V).


Han vil ikke spekulere i om bydelene gjør dette for å spare penger.

— Men bydelene som betalere vil ha en tendens til å velge den billigste løsningen, i og med at en demensplass er vesentlig dyrere enn en somatisk plass, sier Bakken.

Les også: Tvunget til å legge ned avdeling på Kajalund

Mye ressurser
— Hovedproblemet er at sykehjemmene bruker mye ressurser på nye utredninger av beboerne og deretter forhandlinger med bydelene for å få reklassifisert beboerne.

— Jeg er klar over at situasjonen for en beboer som kommer på sykehjem kan endre seg relativt raskt med hensyn til demens, men dette er av et slikt omfang at det må tas tak i. Opptil en tredel av beboerne blir omklassifisert fra somatiske til demenspasienter i løpet av de første 12 månedene, sier Bakken.

Les hele artikkelen i Ditt Oslo her

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**