Referat styremøte Frogner Venstre mandag 22.4.13

Planlegging av sykkeltog 15.5.13 og deltagelse på Sykkelen Dag 4.5.13 stod på agendaen idag – her er referat:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


STYRE- OG MEDLEMSMØTE FROGNER VENSTRE MANDAG 22.4.13 KL. 17-18:30:

Tilstede: Marit Kamøy, Håkon Krogenæs, Anne-Lise Bergenheim, Asta Samuelsen og Jenny Nygaard

Politiske saker :
BU-saker til komitemøtene 23 april og BU 30 april.
Ingen av de oppførte sakene på kartet ble drøftet
Ruters forslag til kollektivgater i Frogner bydel
Står ikke på sakskartet til BU nå.Anne-Lise drøfter saken med Chris
Sonja Henie ishall og flerbrukshall-fremdrift
Målet er byggestart høsten 2014.Det er fremmet et forslag om at to av hallene skal ha grønne tak .Saken skal drøftes med byråd Ola Elvestuen.
Filipstad -hva skjer?
Lite, men det jobbes md å få vurdert Plansmiaes forslag til kort tunnel

Aktuelle møter
OBS: Styremøte i Frogner Venstre (17-18.30) mandag 27 mai og mandag 10 juni (+ sommeravslutning)
Lokalpolitisk netverkssamling fredag 24 og lørdag 25 mai
Deltakelse vurderes utfra programmet.AL er tilstede lørdag 25 mai og dekker blant annet hovedstyremøte 10-11.30
Sykkelenes dag lørdag 4 mai fra kl 11-16. Ola Elvestuen kommer kl 15.30. Det hele foregår på Stortorvet.
Jenny og Håkon stiller
Videre:
Møte om miljø på Littrhuset tirsdag 4 juni
Internasjonal miljødag onsdag 5 juni
Stemmerettssjubileum fredag 7 juni

Valgkamp og medlemsmoblisering
Rushtidsaksjonen 12 april-evaluering se vedlagt valgkampplan
Sykkeltog 15 mai
Håkon kontakter de andre to bydelene og tar ansvar for sykkelruten.Det må mimimum still 5 syklister fra hver bydel
Asta etablerer arrangementet som en egen event på facebook så folk kan melde seg på.
Jenny er presseansansvarlig
Anne-Lise: bestiller t.skjorter,gassballonger,flyere etc og inivterer aktuell byråd. Hun tar også ansvar for stand ved Frogner stadion
Einar: forespørres om markering og avslutning på Bygdøy og grillfest på Rodeløkken-AL snakker med han

Kandidater til Frogner Venstres nærmiljøpris
Speedy Sykkelverksted i Frogner får årets pris-Marit tar saken 🙂
Stand i Bygdøy allè lørdag 1 juni-planlegging
ansvar: AL

23/04/13 alb

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**