KKP – dobbeltspill og snubletråder

Ordfører Vidar Lande skriver i sin kronikk i påsken om dobbeltspill fra de i kommunestyret som ikke er enig med han. Jeg opplever ikke at jeg deltar i noe dobbeltspill.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Ellen Korvald

Foto: Bjørn Flo Knudsen

Kampen om HiBus lokalisering tapte vi i mars i fjor. Det beklager jeg, men jeg må også erkjenne at slik er det. Det er likevel ikke slik at det finnes kun en løsning på hvordan KKP-prosjektet kan gjennomføres. I de oppfølgende kommunestyresakene om KKP har vi i Venstre vært med å fremme alternative forslag til vedtak. Hensikten har vært å finne bedre og økonomisk mindre risikofylte løsninger for kommunen, og å legge grunnlag for mer omforente løsninger. I kommunestyret har disse forslagene med et knapt flertall konsekvent blitt nedstemt. Og vi har blitt møtt med påstander om “å være nei-folk”, “ikke ville noe” og “å legge ut snubletråder”. Dette er selvsagt feil.

Venstre ønsker å stimulere utvikling for både Vestsida og Kongsberg. Men vi tror store byutviklingsprosjekter trenger nok tid til god prosess, – for å sikre gode arealbruksløsninger, for ikke bli for økonomisk risikofylte og for å sikre bred forankring.

Det har dessverre vært umulig å få i stand en konstruktiv debatt i både formannskap og kommunestyre om alternative løsninger for gjennomføring av KKP. Noe av argumentasjonen er at dette må gå fort, og ordføreren har med tyngde sagt at han er villig til å kutte alle de svinger han kan for å få KKP innflyttingsklart i 2015. Selv om ingen kan påvise at det er noe stort problem om realiseringen først skjer et år eller to seinere.

Etter min vurdering finnes det to store snubletråder for KKP:

Den ene er om HiBu i det hele tatt tillates å flytte. Denne har HiBu-ledelsen lagt ut ved å overbevise flertallet i kommunestyret før flyttingen var avklart med departementene. Egentlig en liten skandale i seg selv.
Den andre snubletråden ligger i hastverket som gir dårlig forankring blant innbyggere og minimalt flertall i beslutningsprosessen, og mangel på vilje til konstruktiv tverrpolitisk dialog om prosjektets løsninger. Denne snubletråden har Ap, Høyre og SV sørget for.
En ikke ukjent president i USA sa for noen år siden at “de som ikke var med han, var mot han”. Ordførerens innlegg om dobbeltspill ga meg assosiasjoner til dette. Så svart/hvit-tenkende kan vi ikke være. Jeg oppfordrer Ap, Høyre og SV til å gå inn i en mer nyansert dialog om KKP-spørsmålene. Kanskje vi i fellesskap kan sikre de gode løsningene for byen.

Ellen Korvald, Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**