Interpellasjon: Bypakke Gjøvik

Fylkestingsrepresentant for Venstre, Ketil Kjenseth, ber fylkesordfører Gro Lundby om redegjøring omkring Oppland fylkeskommunes engasjement i areal- og transportplanlegging for Gjøvikregionen. Blant annet ønskes en helhetlig strategi for strekningen Minnesund — Mjøsbrua, ny godsterminal på Gjøvikbanen og finansieringspakke for en større «Bypakke» i Gjøvik.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


I desember 2011 sluttet et enstemmig kommunestyre i Gjøvik og fylkesutvalget i Oppland fylkeskommune opp om «Strategi for ny byutvikling — samordnet areal- og transportplan for Gjøvik» og en byvisjon for 2030. Den ligger til grunn for den såkalte ATP-prosessen i Gjøvik, hvor Gjøvik kommune, Byen Vår Gjøvik, Statens vegvesen Region øst og Oppland fylkeskommune har inngått en samarbeidsavtale. Målet er å sikre både ansvarsfordeling og finansiering av tiltak og hvor de små tiltakene i en startfase er vel så viktige som de store. Det er derfor skissert en rekke tiltak på kort sikt, fram mot 2015. Videre er det skissert større tiltak på lengre sikt, etter 2015.

 Ketil Kjenseth

Ketil Kjenseth
Foto: Venstre

– Når vi ser framover, så ser vi at et større grep må tas om Gjøvik by, sier Kjenseth.

– Vi kan ikke fortsette å lede en voksende trafikk inn i og gjennom byens mest attraktive områder. I Oppland må vi først som sist venne oss til tanken på at Gjøvik er blitt by, med de muligheter og utfordringer det skaper. Vi må begynne å tenke litt større – og litt lengre.

Ketil Kjenseth mener følgende grep er nødvendige for Gjøvikregionen:

Felles korridor for vei og bane under Gjøvik, med ny avkjøring til Fv. 33 på Kallerud inkludert
Helhetlig strategi for veistrekningen Mjøsbrua — Minnesund
Plan for ny godsterminal for Gjøvikbanen på strekningen Gjøvik-Raufoss

Kjenseth stiller følgende spørsmål til fylkesordføreren:

1) Vil fylkesordføreren ta initiativ til en helhetlig strategi for veistrekningen ny Mjøsbru — Minnesund?
2) Vil fylkesordføreren ta initiativ til å utrede en helhetlig finansieringspakke for en stor "Bypakke" Gjøvik?
3) Vil fylkesordføreren bidra til å få med statlige aktører som Fylkesmannen i Oppland, Jernbaneverket, NSB og Rom Eiendom inn som avtalepartnere i ATP-prosessen i Gjøvik?

Les hele interpellasjonen her.

Les svaret fra fylkesordfører Gro Lundby her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**