Program for Mona Hellesnes uke 14

Hva er på kalenderen til fylkesvaraordføreren uken etter påske?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Mona_Haugland_Hellesnes

Foto: Reinhold Kager

Onsdag 3. april:
Høringsmøte
Planprogram for Regional areal- og transportplan for Bergensområdet er lagt ut for høring. Dokumentet kan leses her.

Torsdag 4. april:
Ungdommens fylkesutvalg
Ungdommens fylkesutvalg er en styret til Ungdommens fylkesting, og er et talerør for ungdommen i fylket inn mot politikerne. Mona er politisk kontaktperson her. Les mer om Ungdommens fylkesting her.

Norsk kulturråd
Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet, er en pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter, driver utviklingsarbeid og er rådgiver for staten i kulturspørsmål. Denne torsdagen skal Hordaland fylkeskommune møte dem i et årlig møte for å diskutere samhandling og utfordringer. Mona deltar sammen med Anne Beth Njærheim, som leder Kultur- og ressursutvalet i fylkestinget.

Styringsgruppa for blågrønn matstrategi
Hordaland fylkeskommune har ambisjoner om å styrke sin rolle i sjømatnæringen og landbruk. Bergen kommune har tatt initiativ til dette og ønsker å bli en del av UNESCOs Creative Cities of Gastronomy. Mona sitter i styringsgruppen for dette.

Fredag 5. april
Utdeling av Miljøfyrtårnsertifikat
Miljøfyrtårn er en sertifiseringsordning for virksomheter som er miljøvennlige og viser samfunnsansvar. Denne fredagen deler Mona ut sertifikater for dette i Bergen kommune.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**