Presentasjon av Øystein Senum

Dette er Øystein Senum fra Kongsberg – 2. plass på Buskerud Venstres stortingsvalgliste 2013.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

 Øystein Senum fra Kongsberg - 2. kandidat for Buskerud Venstre

Øystein Senum fra Kongsberg – 2. kandidat for Buskerud Venstre
Foto: Privat

Øystein Senum (58) – Stortingskandidat

Helt siden Øystein fikk lov til å stemme for første gang har Venstre vært hans valg. Det var midt på 70-tallet. Venstre markerte seg også da tydelig som et sterkt miljøparti, og en grønn bølge rullet over landet. Hans hjertesaker er barn og unges oppvekstvilkår og at felles ressurser benyttes mest mulig effektivt og minst mulig byråkratisk.

Glødende miljøengasjement
Senums engasjement for natur og miljø startet allerede i ungdomsårene. Så interessert var Senum i hvordan Norge forvaltet naturen og la til rette for å ta vare på miljøet i fremtiden at også utdannelsen hans preget dette. – Jeg valgte en utdannelse innenfor naturforvaltning på Norges landbrukshøgskole. Det var helt åpenbart og naturlig at Venstre var rett parti for meg og det har vært slik siden, sier Senum.

Kongsberg og Flesberg
Øystein Senum er nummer 2 på Buskerud Venstres liste til Stortingsvalget 2013. Han har arbeidserfaring fra Statskog Sølvverket Kongsberg og har hatt flere stillinger i Flesberg kommune, blant annet som lektor ved Flesberg ungdomsskole. Opprinnelig er han sørlending, men har bodd på Kongsberg siden 1982. Han er gift, har fire barn og tre barnebarn.

Lang og bred erfaring
Samfunnsengasjementetet tok stadig mer plass i Senums liv og i dag er hans hjertesaker det liberale fundamentet i Venstre, i tillegg til demokratiske prosesser. Han har sittet sammenhengende syv perioder i Kongsberg kommunestyre og har også en periode vært ordfører (1992-1993), i tillegg til en rekke andre verv. Ved kommunevalget i 2011 var Øystein en svært profilert ordførerkandidat og fikk nær 18 prosent av stemmene. Et resultat han er stolt av. I dag sitter han i en sterk Venstregruppe med fem andre i kommunestyret.

Hjertesak
– Min hjertesak er at samfunnets fellesressurser skal benyttes mest mulig direkte til alle som har behov for tjenestene og at minst mulig brukes på byråkrati og papirarbeid. Dessuten er jeg naturlig nok svært opptatt av barn og unges oppvekstvilkår, både politisk, i arbeidet mitt og privat, sier Senum.

Kontaktinformasjon:
Øystein Senum
Stretaliveien 13, 3612 Kongsberg
Tlf. 92 64 43 07
E-post: [email protected]

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**