Sett barna først

Å sikre alle barn er en krevende jobb. Ingen kan garantere en lykkelig barndom, men vi må gjøre vårt beste, sier Siri Engesæth, stortingskandidat for Akershus Venstre i et leserinnlegg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Et bedre barnevern er en av de viktigste frihetskampene som er igjen i
Norge. Vi i Norge er blant de frieste menneskene i verden, med
uendelige muligheter til å forme livene våre selv. Dessverre gjelder
ikke den friheten for alle, heller ikke her i landet. Den friheten
gjelder ikke for barn som er født inn i fattigdom eller inn i en
dårlig barndom. En politikers viktigste jobb er å kjempe for de svakeste og vår alles fremtid. Vi må gi disse barna handlingsrommet og mulighetene som vi andre tar for gitt.

Bufetat er en regionsinndelt statlig etat som ble opprettet for å
samle kompetanse og for å gi et mer likeverdig tilbud i landets fylker
og kommuner. Problemet er at Bufetat er blitt selve symbolet på den
topptunge, overbyråkratiske statsinstitusjonen, som overkjører
kommunene og ignorer rådene fra dem som vet hvor skoen trykker. Det er
et godt eksempel på systemer foran mennesker.

Den kommunale barnevernstjenesten opplever gang på gang at de
vedtakene de fatter blir overprøvd av byråkrater som ikke en gang har
møtt barna det gjelder, til og med på tvers av rådene fra etatens egne
fagteam. De opplever at flinke fagfolk blir lokket bort fra den
kommunale barnevernstjenesten, fordi Bufetat kan betale høyere
lønninger, mens ressursene i kommunene ikke blir noe bedre. I tillegg
klarer ikke Bufetat en gang gjøre sin mest sentrale arbeidsoppgave —
nemlig å finne fosterhjem eller institusjonsplasser til de som trenger
det. Dette er en uholdbar situasjon, som går utover de utsatte barna.

Venstre vil overføre ressursene — både pengene og fagfolkene — tilbake
til kommunal kontroll gjennom å legge ned Bufetat. Vi må føre
ressursene tilbake til de som faktisk ser ungene i øynene. Det er slik
vi kommer til de gode løsningene — ved å sette folk foran systemene,
ved å se på de virkelige behovene til de som trenger velferdssamfunnet
aller mest, og ved å ta tak i de virkelige problemene og løse dem.
Venstre vil ha et velferdssamfunn som ser hver og en av oss, og som
møter de som har falt aller lengst i livet med medfølelse og en varm
hånd – ikke med byråkrati og skam. Det er å sette folk først.

Siri Engesæth
Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**