22.julipengene: Venstre ber om redegjørelse

Venstres medlem i Utvalg for oppvekst og levekår i Eidsvoll, Kjersti Almåsvold, har bedt om at utvalget får en redegjørelse for hvordan 22.julipengene er brukt. Dette skjer etter oppslag i EUB om at pårørende til ofre for 22.juli-terroren mener pengene ikke er brukt på riktig måte.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Det var i EUBs nettutgave 03.april at Roy Schjetne som mistet sønnen Fredrik på Utøya, kritiserte bruken av pengene som regjeringen bevilget ekstraordinært etter terroren 22.juli 2011. Schetne mente at kun en tredjedel av pengene er brukt etter hensikten i Eidsvoll.

I en annen artikkel i EUB redegjøres det for pengebruken: “Eidsvoll kommune brukte statens bidrag til psykososial oppfølging etter 22. juli, til blant annet å gå i begravelse, skrive rapport til Fylkesmannen og til sokkel for minnebauta.”

Men virksomhetsleder Janita Hofseth avviser i EUB at pengene er brukt på feil måte. “— Disse er ikke brukt til andre formål enn oppfølging etter 22. juli. Midlene er brukt til å dekke de merutgiftene kommunen har fått gjennom to år på grunn av ekstra beredskap og tilbud, samt økt pågang på tjenester, skriver hun i en redegjørelse til Fylkesmannen i Oslo og Akershus.” skriver EUB.

Bevilget penger til fundament
10.april 2012 behandlet det nå nedlagte Utvalg for kultur og frivillighet tilbudet om et minnesmerke for 22.juliterroren. Tilbudet gikk til alle norske kommuner som hadde ofre blant sine innbyggere.

I sakspapirene til utvalget refereres kommunestyrets vedtak fra 28.februar samme år:

“Eidsvoll kommune takker ja til tilbudet om et minnesmerke over ofre for 22. juli 2011.

Det bevilges kr. 25 000,- til fundamentering som dekkes over formannskapets konto for
reserverte tilleggsbevilgninger. Kontoen står etter dette til rest med kr. 22.000.

Utvalg for kultur og frivillighet gis i oppdrag å fremme forslag til egnet plassering av
monumentet. Forslaget legges fram på kommunestyrets møte 29.05.12.”

Almåsvold ber om redegjørelse
Kontrollutvalget skal ifølge EUB ha blitt bedt om å ta tak i saken. Venstres medlem i Utvalg for oppvekst og levekår, Kjersti Almåsvold har bedt om at utvalget får en redegjørelse for pengebruken. I en epost til utvalgets leder Astrid Ekornholmen og nestleder Hans Arvid Øberg (begge Ap) skriver hun: “Neste uke er det utvalgsmøte og jeg tillater meg å be om at vi får tilgang til regnskapet og en forklaring til de enkelte postene, om de ikke er selvforklarende.” Blant de tingene Venstre ønsker svar på, er om det er noen motsetning mellom kommunestyrets vedtak 28.februar ifjor, og opplysningene i EUB om hvordan pengene er brukt, bl.a til sokkel for minnebautaen.

– Naturlig om Ap holdt fast i saken
Almåsvold er forbauset over at kritikken mot pengebruken dukker opp i EUB nå, i form av intervju med pårørende som mener de ikke har fått tilstrekkelig oppfølgning fra kommunen. Hun peker på at Ap sitter med både ordfører, utvalgsledere og styrer kommunen med skiftende flertall. – Både pengebruk og oppfølgning av at denne har foregått i tråd med intensjonene er noe Arbeiderpartiet enkelt kunne sørget for hele veien, sier hun. Og legger til: – Det ville faktisk vært naturlig at Ap hadde holdt fast i denne saken. Ingen ville reagert på dèt.

Nå avventer hun redegjørelsen hun har bedt om i Utvalg for oppvekst og levekår, og kontrollutvalgets arbeid.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**