Omstilling på Tofte

Hurum Venstre ønsker ikke å delta i koret om å redde cellulosefabrikken på Tofte. – Vi må tenke nytt og tørre å si ja til omstilling, sier Christian Dyresen og Gunn-Torill Homme Mathisen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Etter at det ble klart at Södra avvikler sitt eierskap i fabrikken på Tofte, har det vært hektisk møtevirksomhet. Skogeierne var raskt på banen. De klandrer regjeringen for ikke å ha fulgt med i timen, og legger nå stort press på at det bevilges statlige midler for å redde bedriften. Lundteigen og Kolberg roper på statsstøtte.

-Som lokalpolitikere er det vår oppgave å ivareta stedets og innbyggernes interesser. Hurum Venstre tror ikke det er en god løsning for Toftesamfunnet å holde fabrikken kunstig i live, sier de.

-Venstre ønsker omstilling. Det må tenkes nytt nå. Et innovasjonsløft med tilrettelegging for ny utvikling, verdiskaping og en ny identitet for industrisamfunnet Tofte. Buskerud Venstre går inn for bru med jernbane over Oslofjorden. Det er naturlig å se utviklingen av Tofte, og for så vidt hele Hurum, i sammenheng med dette. Omstilling skaper vekst og det trenger vi, sier en entusiastisk Dyresen.

-Fabrikktomten er Toftes fineste og trolig mer verdt uten fabrikken. Vi tror at interessen for å utvikle og bosette seg på Tofte generelt vil øke når lukten fra fabrikken forsvinner, sier han.

Varaordfører Gunn-Torill Homme Mathisen er opptatt av de mange som blir berørt av at fabrikken legges ned.
– Det er tungt å miste jobben og dette er noe tar vi på alvor. Det er viktig å bry seg om og støtte hverandre. Mange ansatte sitter på etterspurt kompetanse og vil kunne skaffe seg ny jobb relativt raskt. Andre vil NAV bistå så godt de kan.

-Når en dør lukkes, åpnes en annen! Ofte er politikere mer opptatt av å bevare enn å utvikle — nå må vi være framtidsrettet. Kommunestyret må snarest fatte vedtak om å søke departementet om omstillingsmidler, slik at man om mulig kan få dette bevilget over revidert Statsbudsjett. Det haster å komme i gang med utviklingen av framtidens Hurum, sier varaordføreren.

Vekst

Foto: Microsoft

For å få fart på utviklingen lanserer Hurum Venstre nå «Tofte-løftet». Her lover partiet ny utvikling for Tofte gjennom et samlet krafttak og langsiktig satsing på innovasjon og omstilling.

-Venstre vil legge fram sitt strategidokument «Løfte Tofte» i begynnelsen av mai. Det inviteres da til et folkemøte der Venstres visjoner og forslag til tiltak blir presentert. Tiltakene vil omfatte ulike politikkområder, sier venstrepolitikerne.

Partnere og aktører som har sagt seg villig til å være med og satse på Tofte vil delta på møtet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**