Oslo Kino selges til Egmont Nordisk film

Oslo kommune selger Oslo Kino til Egmont Nordisk Film. – Jeg tror Oslo vil bli en enda mer spennende filmby. Samtidig vil midlene fra salget komme godt med når kommunen skal gjøre andre, store investeringer på kulturfeltet, sier byråd for kultur og næring, Hallstein Bjercke (V).

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


— Etter en prosess hvor vi har gått bredt ut i markedet, har vi besluttet å selge Oslo Kino AS til Egmont Nordisk Film. Jeg er trygg på at dette vil gi Oslos innbyggere det beste kinotilbudet fremover, sier Bjercke. Salget forventes å gjennomføres i andre kvartal 2013. Det samlede salgsvederlaget som tilfaller Oslo kommune utgjør ca. 600 millioner kroner.

Hallstein Bjercke.

Foto: –

— Egmont Nordisk Film er garantist for et langsiktig eierskap, og for videreutvikling og nødvendige investeringer i Oslo Kino. Vi har over 100 års erfaring og kjærlighet til film med oss i bagasjen, sier administrerende direktør i Egmont, Allan Hansen. Oslo Kino er Norges største kinovirksomhet med til sammen 15 kinoer i og utenfor Oslo, og har årlig om lag tre millioner besøkende.

En industriell og langsiktig eier
— Med en stiftelse som Egmont i ryggen er Oslo Kino sikret en industriell og langsiktig eier. Dette vil gjøre Oslo Kino enda bedre rustet til å møte den raske utviklingen i teknologien, i markedet, og i byen, sier Hallstein Bjercke.

— Egmont har vært til stede i det norske samfunn i mer enn 100 år, med et betydelig medieeierskap, og dermed også et betydelig kulturelt ansvar, sier Allan Hansen. I Norge eier Egmont, i tillegg til Nordisk Film, også TV 2, Egmont Hjemmet Mortensen, Egmont Kids Media og Cappelen Damm (50 prosent). Egmont Nordisk
Film er også en ledende aktør i Norge innen filmproduksjon og -distribusjon. Nordisk Film eier 66,7 prosent av KinoCity i Drammen, med over 350.000 årlige besøk. I Danmark har Nordisk Film en betydelig markedsandel på kinodrift, og solgte siste år 6,1 millioner kinobilletter. Egmont Nordisk Film omsatte i 2012 for NOK 2,5
milliarder.

— Vi er godt kjent med å drive kulturvirksomhet med stor offentlig betydning, og med å sikre god sameksistens mellom allmenne og kommersielle hensyn. Samtidig er vi ydmyke over å ha fått den store oppgaven i Norge, sier Allan Hansen. Norges største kinovirksomhet Oslo Kino er også fornøyd med å ha fått på plass en ny eier.

— Dette er en løsning vi er glade for, og vi ser frem til å bli en del av Nordisk Film og Egmont-familien, sier Geir Bergkastet, administrerende direktør i Oslo Kino. — Dette bidrar samtidig til en god balanse i det norske kinomarkedet til beste for publikum og bransjen, sier Bergkastet.

Oslo Kino har en markedsandel på ca. 25 prosent av det norske kinomarkedet, og vil som en del av Nordisk Film styrke sin posisjon som den største kinooperatøren i Norge. Oslo Kino-konsernet hadde i 2012 et driftsresultat før av- og nedskrivninger på NOK 57,7 millioner og et driftsresultat på NOK 29,1 millioner.

Gjennomføring før sommeren
I transaksjonen inngår Oslo Kinos datterselskaper Oslo Kinodrift, Norsk Kinodrift, Media Direct Norge og Norsk Filmdistribusjon. Eiendommene som Colosseum kino leier på Majorstuen i Oslo selges i en parallell transaksjon.
Det samlede beløpet som vil tilfalle Oslo kommune på gjennomføringstidspunktet utgjør ca. NOK 600 millioner.

Gjennomføringen av transaksjonene er blant annet betinget av godkjennelse fra Konkurransetilsynet. Transaksjonene forventes gjennomført innen utløpet av andre kvartal 2013.

Konsesjonsvilkår og støtteordninger
Kinopolitikken i Oslo utøves gjennom konsesjonsvilkår og støtteordninger. Konsesjon sikrer like vilkår for alle kinoaktører, samtidig som det stilles krav om et bredt og godt tilbud. Kommunen kan også gå inn med prosjekt- og driftsstøtte til filmkultur. Filmfestivaler får for eksempel støtte, på samme måte som andre kulturfestivaler.

— Oslo vil fortsatt uten tvil ha landets beste og bredeste kinotilbud, og jeg tror denne løsningen vil være til det beste både for Oslo Kino, for norsk film og for publikum, avslutter Hallstein Bjercke.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**