Rådmannen ønsker å redusere skjenketiden ute

Rådmannens innstilling til Helse-og omsorgskomitéen som behandler saken i møte 4 april 2013 lyder: “Med virkning fra 1. juni 2013 endres pkt. 4.1, tredje og fjerde avsnitt, i kommunens retningslinjer for tildeling av salgs-og skjenkebevillinger til: Uteskjenking i og omkring Risør sentrum begrenses til inntil kl. 24.00 av hensyn til ønsket om ro og orden nattestid.”

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Få tilbakemeldinger
I saken ligger det to ulike rapporter om støymåling og basert på antall utsendte forespørsler er det relativt få tilbakemeldinger med innsigelser/positive tilbakemeldinger og det er ikke udelt enkelt å se i hvor stor grad “støybildet” skriver seg fra skjenking eller fra lovlig ferdsel/aktivitet (ferdsel til fra byen/hjem, personer som oppholder seg i sentrum eller personer som røyker utenfor serveringsstedene uavhengig av utendørs skjenking osv), og som uansett utfall av den politiske behandlingen er/blir endel av bybildet.

I kveld behandles saken i komite for helse og omsorg og deretter skal saken behandles i bystyret

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**