Det narkotikafrie samfunn er ikke mulig

Bergen har de siste årene ligget i toppsjiktet blant europeiske byer i overdosedødsfall beregnet per innbygger. De tre siste årene har nærmere 70 mennesker mistet livet. Det er anslagsvis rundt 1 500 injiserende rusavhengige i kommunen i dag, og rusproblemene i Bergen generelt, og Nygårdsparken spesielt, har i en årrekke vært et politisk omstridt felt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Byrådet i Bergen, med KrFs byråd Lisbeth Iversen i spissen, har siden valget i 2011 intensivert arbeidet med å redusere byens åpne russcener. Ære være dem for det. Men vil situasjonen bedres hvis vi bare gir planene som er vedtatt tid og ressurser, eller må det andre, mer fundamentale endringer til?

Horn3

Foto: Mathias Fischer

Erfaringene fra Sveits
Undertegnede besøkte før jul Zürich, en by som på 1990-tallet hadde en stor åpen russcene midt i sentrum og lå på topp i overdosedødsfall. Høres det kjent ut? De klarte å få bukt med problemene, og tilbakemeldingen jeg fikk fra Sveits var at det nyttet ikke å bare dra i noen av spakene. Man må dra i alle: Forebygging, full behandlingsdekning, smart politiarbeid, bolig, arbeid og ja skadereduksjon. Skadereduserende tiltak er erkjennelsen av at en del ikke blir rusfri, enten fordi de ikke ønsker det, eller rett og slett fordi de ikke er i stand til det. Det handler derfor om å redusere skadene av avhengigheten, og gjøre livet deres mest mulig verdig og levelig.

Sveits valgte som første land i verden å innføre såkalt heroinassistert behandling for de tyngste brukerne med det resultat at nyrekrutteringen til heroinmiljøet sank med 82 prosent over en tiårsperiode. Kriminaliteten gikk ned, og de i heroinprogrammet klarte i større grad å fungere bedre i hverdagen. Stoltenberg-utvalget fremmet i 2010 også forslag om at en tilsvarende ordning burde innføres i Norge. Dette ble nedstemt i Stortinget 18. mars i år.

Heroin, rus, sprøyte, narkotika

Foto: sxc.hu

Trygghet er viktigst
Brukerrom, eller sprøyterom, har vært et omstridt tema i Bergen. Et brukerrom er et sted rusavhengige kan injisere, og nå forhåpentligvis røyke, heroin under oppsyn av helsepersonell. Av alle brukerrom i verden har det aldri forekommet et eneste overdosedødsfall der. Dessverre mener et flertall i bystyret i Bergen at et slikt tiltak ikke bør innføres

Argumentene mot både heroinassistert behandling og brukerrom er i stor grad de samme. Nemlig at målet må være rusfrihet og det narkotikafrie samfunn, og at slike tiltak er et steg vekk fra en slik visjon. Det er verdt å minne om at de samme argumentene ble brukt i mange land på 1970 og 80-tallet mot utdeling av rene sprøyter, med det resultat at HIV epidemien nådeløst fikk spre seg.

Skal vi løse narkotikaproblemene i Bergen og Norge må legge fra oss målet om det narkotikafrie samfunn, lære av andre land og byer og erkjenne at ikke alle kan eller vil bli rusfrie. Vi må gjøre det vi kan for å bekjempe årsakene til at mennesker begynner med heroin og andre livsfarlige stoffer i utgangspunktet, og hjelpe de som vil ut. Men vi må slutte å nekte resten de tiltakene som kunne gjort livene deres bedre.

Erlend Horn, bystyremedlem for Venstre

Innlegget sto på trykk i Natt og Dags utgave for april.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**