Politikker bob, bob!

I Gjengangerens ” Endelig lørdag” 6. april skriver avisens redaktør Torgeir Lorentzen at valget mellom Skoppum Vest og Bakkenteigen er vanskelig. Redaktøren setter ord på hva mange i Horten kan tenker etter å ha lest debattinnlegg som spenner fra høyst usaklige til høyst saklige. Redaktøren forsøker seg allikevel med en enkel oppsummering, forsøket blir som troll i hans egne ord.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Venstre deler synet på at mye dreier seg om miljø og naturvern. Derimot mener vi at spådommen om en stasjonsløs tilværelse faller dette på egen urimelighet. Kommunen skal utvikles og det forventes en stor tilflytting til Horten. Jernbaneverket har også gjort utredninger på at frafall av stasjon i Horten ikke vil generere særlig mange reisende til Holmestrand eller Tønsberg.

Busstopp - Her stopper bussen

Foto: Joachim Bræk Poppe-Holmdahl

Det er greit i enkelte situasjoner å legge til grunne dagens boligsituasjon, bussruter og trafikkgrunnlag for å beskrive nåsituasjonen. Men hvor er tankene om fremtiden, hvor er tankene om Hortens utvikling, om ny boligbygging, bruk av ny teknologi i tilpassing av effektive bussruter med tilbud til flest mulige, utvikling av en jernbanestasjon som også skal fanger opp morgendagens behov.
Tanker om fremtiden er viktige for at vi kan utvikle Horten slik at flere nye innbyggere vil finne veien hit ,finner en god pendlertilværelse, barnehage, skole, arbeid og ikke minst bolig. Hvor er de "hårete" tankene om hva Horten kan bli? Dette må være et avgjørende spørsmål sett i lys av kommunens ønsker om utvikling og behov for tiltrengte skatteinntekter. Etablering av stasjon og Hortens utvikling må sees sammen da begge er sterkt knyttet til hverandre.

Det å tenke hva som er best for kommunen, også på sikt, er politikerens oppgave og ikke minst en plikt når kortsiktige og populistiske meninger er på banen. Det er kanskje noe av dette som skiller en politikker fra en avisredaktør.

Lillestrøm stasjon, tog

Foto: Mats Olsen

Et spørsmål som det er viktig å stille i denne debatten er "Hvorfor"?
Hvorfor Bakkenteigen og hvorfor Skoppum Vest. Det er åpenbare argument for begge alternativene. Bakkenteigen er blitt bredt presentert av b.la partiet Høyre, avisen Gjengangeren og andre tilhengere. Skoppum Vest har på ingen måte fått den samme oppmerksomheten .

Det er nå helt på sin plass at Skoppum Vest alternativet får en bredere presentasjon slik at Skoppum Vest alternativet blir like godt ivaretatt som Bakkenteigen og ikke minst at Hortens befolkningens blir tilført mer kunnskap om spørsmålet.

Vi er veldig fornøyd med at vi har en samfunnsinteressert redaktør i Horten og vi håper virkelig at du stiller på Snøhettas foredrag om Skoppums muligheter og hva dette vil bety for Hortens utvikling. Møtet som er åpent for alle interesserte holdes på Høyskolen onsdag 10. April kl. 18.00 . Kanskje du får svar på det vanskelige – så enkelt.

Carl-Otto Kielland Horten

Foto: ukjent

Carl Otto Kielland

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**