Sterk Hedmark delegasjon

Venstres landsmøte avholdes 12-14. april 2013 på Quality Hotel Expo på Fornebu i Bærum under kyndig ledelse av Erik Ringnes, Hedmarks førstekandidat til Stortingsplass og ungdomskandidat Matilde Monsen. Alle 9 delegatene gleder seg til å delta i debatten om nytt partiprogram for perioden 2013-2017

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Landsmøtedelegasjon 2013

Foto: Venstre

Fra Hedmark deltar følgende delegater:
Sjur Skjævesland — fungerende fylkesleder/delegasjonsleder — Hamar
Erik Ringnes — Venstres stortingskandidat fra Hedmark
Martin Løken — Elverum
Inger Noer — Kongsvinger
Stein Hoset — Alvdal
Matilde Monsen — Hamar
Mirjam Engelsjord — Stange
Richard Adams — Nord — Odal
Benedicte Røvik — Hamar
Hovedtema for Venstres landsmøtet er stortingsvalgprogrammet for 2013-2017.
Hedmark er landets største skogbruksfylke. Erik Ringnes vil derfor ta opp skogbrukets alvorlige situasjon og behovet for bedre rammevilkår i sitt hovedinnlegg under generaldebatten. Innlegget vil bli oversendt redaksjonene senere.

LandsmøtedelegasjonUV

Foto: Venstre

Delegatene fra Hedmark Venstre har mye på hjertet:
– Hedmark er landets største skogbruksfylke, og jeg vil ta opp den alvorlige situasjonen skogbruksnæringa befinner seg i, sier Erik Ringnes, Venstres førstekandidat ved stortingsvalget.
– For meg er det viktig at skolen slippes fri, sier Venstres andrekandidat Martin Løken. Jeg vil snakke om at kreativitet og skaperkraft må verdsettes mer i den offentlige skolen. Det vil komme både næringsliv og kulturliv til gode hvis skolen kan være med på å utvikle mange flere “entreprenører” enn i dag.
– For den sørlige delen av fylket er det svært viktig at Kongsvingerbanen får to nye krysningsspor, slik at effektiviteten på strekningen kan bli bedre, sier Inger Noer, som møter som fast representant i landsstyret. Hvis jeg får mulighet, vil jeg også si noe om vindkraft. Den gir ren, fornybar energi og vi må prioritere utbygging av slik kraft. Noen steder må hensynet til naturvern gå foran, men vi kan ikke bare si ja til vindkraft så lenge andre kommuner enn der vi selv bor tar belastningen, lyder Noer sitt budskap.
– Som fylkesleder synes jeg det er naturlig å kommentere den aktuelle politiske situasjonen i lys av Trine Skei Grandes tale til landsmøtet, sier Sjur Skjævesland. Jeg ønsker å understreke at Venstre skal medvirke til et regjeringsskifte til høsten, og at vi ønsker oss en blågrønn regjering av H, Krf og V. En stemme til Venstre vil være en stemme for regjeringsskifte og samtidig en offensiv miljøpolitikk, avslutter Skjævesland.
Alle delegatene har i tillegg bedt om ordet til ulike deler av behandlingen av valgprogram for neste stortingsperiode.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**