Må beherske norsk

Venstrelandsmøtet snur opp-ned på integreringspolitikken. Nå vil partiet kreve norskkunnskaper for få statsborgerskap

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Splittflagg

Foto: H. Bast

Det var Abid Q. Raja fra Akershus Venstre som foreslo at Venstre skal legge inn bestemmelsen “Søkere må kunne beherske et minimum av norsk muntlig for å kunne erverve norsk statsborgerskap” i Venstres program.
Etter en hard debatt fikk forslaget et knapt flertall sent fredag kveld, med 126 stemmer.
Hør Opplandspolitikeren Sanna Saaroma fra talerstolen
Må stille krav
– Venstre har ofte vært ekstra redde for å stille krav til innvandrere. Det er det ingen grunn til. Et minimum av norskkunnskaper må det være mulig å kreve av voksne mennesker som har vært i Norge i flere år og ønsker å bli norske statsborgere, sa Raja.
Han viste til at forslaget dessuten ville fremme likestilling, siden erfaringen viser at mange innvandrerkvinner ikke lærer seg norsk. Andre debattanter hevdet at forslaget var illiberalt, og ønsket at landsmøtet skulle begrense seg til et mer positivt forslag om å gi skattefradrag for utgifter til norskopplæring. Også det forslaget ble vedtatt.
Mange endringer
Generelt gjorde landsmøtet en rekke endringer i kapitlet om innvandrings- og integreringspolitikk, i forhodl til forslaget fra programkomiteen.
Hordaland Venstre fikk flertall (146 stemmer) for sitt forslag om at barnevernstjenesten skal overta omsorgsansvaret for enslige asylsøkere mellom 15 og 18 år. I dag er barnevernet sitt ansvar avgrenset opp til 15 års alder.
Blant andre endringer som ble vedtatt, er disse:
•Senke inntektskravet for familieinnvandring, slik at flere kan bli gjenforent med familie
•La barn som søker asyl ha rett til videregående undervisning mens søknaden behandles.
•Øke integreringstilskuddet til kommunene
•Presisere at skolen har ansvar for at alle barn og unge skal få kunnskap om norske verdier, norsk kultur og verdier som ytringsfrihet og respekt for andre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**