Torgeir Fossli sin tale under Landsmøte i Venstre

Torgeir snakket om miljø, jernbane og industri som en del av klimaløsningen!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Kjære Landsmøte, et nytt kommunestyremedlem i Telemark som før hadde sittet for annet parti, sa på en nettverkssamling vi hadde på Kongsberg: «Det som slår meg mest er at her er kunnskapsnivået mye høyere enn det jeg er vant til» … Bra sagt!

Med kunnskap, kunnskap og kunnskap skal landet bygges!

For å løse våre klimautfordringer trengs Venstre mer en noen gang! Og jeg er stolt av å representere et parti som i løpet av helgen vil vedta et program som er bedre enn noen andres og svarer på den utfordringen vi er blitt gitt.

Denne helgen skal programmet fylles!

Venstre vil ha en storstilt utbygging av jernbanen. Fullføring av IC-triangelet innen 2025 er svært viktig for oss i Telemark! Men hvor fort skal toget gå, og hvor langt skal det gå i fortsettelsen? Det er fremdeles en levende debatt!

Venstre ønsker en kommunereform der vi skal ha færre og mer robuste kommuner som vil gi mer makt og flere oppgaver. Vi må derfor drøfte spørsmål om vi virkelig trenger fylkeskommunen?

Vil det bli mer, eller vil det bli mindre makt nærmest mulig folk når makten skal fordeles på 3 i stedet for 2 nivåer? Jeg vet i alle fall at 100 delt på 2 er 50 og at 100 delt 3 er mye mindre — kanskje bare 33 og noe

Torgeir Fossli

Det er ikke med lite stolthet jeg nå kan konstatere i vårt program at industrien er blitt en del av løsningen på våre klimautfordringer og IKKE en del av problemet. Det er ganske dumt å sende en industri som produserer varer vi faktisk trenger, ut av landet for å unngå miljøkonsekvensene og deretter kjøpe de samme varene tilbake fra land hvor produksjonen har massive utslipp. Tvert om.

Vi skal nå bidra til at norsk industri er renest i verden og at vår teknologi skal bli en eksportvare. Det er viktigere for oss å rense NORCEM`s sementproduksjon i Brevik enn unødvendige månelandinger på Mongstad!

Jeg tror på fremtiden!
Jeg tror vi kan utvikle den teknologi som skal til — med kunnskap, kløkt og vågemot!

Og for å poengtere vår jernbanesatsing;

Er det fremtidsrettet å bygge ut ny jernbane som ikke samtidig tilrettelegger for høy fart og videreføringer som binder sammen våre landsdeler og kobler oss på det skandinaviske høyhastighetsnettet?

NEI! Det blir som å grave ned kobber med håp om ISDN-hastighet i 2025, mens alle andre legger ned fiber med Terrabytes-kapasitet!

Jeg tror på høyfarts-jernbane.

Vi må alle bidra med det vi tror på. Det er det som skaper spenningen. Det er det som skaper dynamikken og jeg vet at det er dette som skaper den gode politikken!

GODT LANDSMØTE!

Forresten; det nye kommunestyremedlemmet kom fra HØYRE 🙂

You Tube: Torgeir Fossli

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**